Buğurören
  Buğurören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖 Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 38' 44'' D, 32° 59' 49'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km