Kilitbahir
  Kilitbahir köy - Eceabat - Çanakkale
1665 📖 Kilidi Bahreyn [ Tr "iki denizin kilidi" ]
1525 📖 Kilidülbahir
■ Koord: 40° 8' 52'' D, 26° 22' 40'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km