Kilitbahir
  Kilitbahir köy - Eceabat - Çanakkale
1660eç: Kilid-i Bahreyn [ Tr "iki denizin kilidi" ]
1525p: Kilidülbahir
■ Koord: 40° 8' 52'' D, 26° 22' 40'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km