Marmaracık
  Marmaracık mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Mermerecik [ Yun marmarâs "mermerli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ 1912'de Surp Araçavoratz Kilisesi ve iki Ermeni okulu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 40° 14' 27'' D, 29° 26' 25'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km