haritada ara :   km  
Adaklı yakın görünümü.
Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Azakpert
E1300~ E1901 📖Asdğapert Աստղաբերդ [ Erm "Astğik kalesi" ]
Y553 📖: Artalésôn? (kale) [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan'a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı'ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987'de ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 40° 29' 1'' K
Danatepe mah Adaklı - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Pulur [ Erm plur բլուր "höyük" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Güngörsün köy - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Hosnek / Hosenk
E1902 📖: Xosnag [ Erm ]
1928 📖: Adaklı (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy yakınında bulunan Surp Giragos manastırı 1895 olaylarında tahrip edildi. Adaklı nahiye merkezi daha önce burada iken, şimdiki ilçe merkezi Azakpert kasabasıdır. SN
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 40° 29' 1'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.