Palankaya
  Palankaya mah Hamidiye - Kula - Manisa
1928 📖 Palankaya
Y200~a 📖 Koresa [ AnaD ]
■ Koord: 38° 38' 14'' D, 28° 38' 6'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km