ElazığHaritada yeri belli olmayanlar.
  Elazığ ib - Aa -
Y17: Anzithênê [ Erm Antsit Անձիտ ]
Y-146: Sophênê
Os: Xarput (idari bölge)
■ Yun Sophênê adı verilen Erm Dzopk ülkesi/beyliği Elazığ ilinin bütünü ile Ergani, Mazgirt ve Karakoçan-Kiğı bölgelerini kapsar. MÖ 1. yy'da ayrı krallık idi. Hantsit/Anzithênê bunun ilçesi (<>) olup, Harput-Elazığ ovasına tekabül eder. Bölgeye adını veren Anzith/Anttsit Kalesi için Elazığ Merkez Doğankuş maddesine bakınız. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km