İyonya
  İyonya - ---
Y-450 📖 İônía Ἰωνία [ Yun "İôn (göçerler?) ülkesi" ]
■ Ege kıyısında kuzeyde Foça'dan güneyde Didim'e kadar olan sahil şeridinin adıdır. Helenlerin İôn boyu rivayete göre MÖ 1000 dolayında bu bölgeye göçerek 12 koloni kurdular. Eski Farsçadan Arapça ve Türkçeye geçen Yonân adı `İyonlar` anlamına gelir. ■ Osmanlı döneminde Aydın sancağı bugünkü İzmir ve Aydın SN
■ Koord: 38° 23' 15'' D, 26° 32' 45'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km