Ceyhan
  Ceyhan neh - ---
A870 📖 Ceyhân
Y-350 📖 Pyramos [ AnaD purama ]
■ Antik Pyramos nehri Arap vakanüvis el-Balazuri'nin Fütuh el-Buldan eserinde H 139 (M757) olayları bağlamında Ceyhân adıyla anılır. Arapça sözcüğün anlamı ve (varsa) Türkistan'daki Ceyhûn nehir adıyla ile ilişkisi açık değildir. SN
■ Koord: 37° 3' 36'' D, 35° 48' 8'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km