Yorgan
  Yorgan mah Avşar - Söke - Aydın
1890hk 📖 Yorgan | Avşar Kalesi [ Tr hiéron "aş." ]
Y-446 📖 Myoús [ Yun "dar yer, kıstak" ]
■ Herodot'a göre antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Myus, Büyük Menderes ovasının Latmos Körfezinin (şimdiki Bafa Gölü) girişini kapatması üzerine erken Antik çağda önemini kaybederek sönmüştü. Ören yerinde kayda değer bir kalıntı yoktur. SN
■ Koord: 37° 35' 43'' D, 27° 25' 46'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km