Şenlikköy
  Şenlikköy mah - Bakırköy (Yeşilköy bucağı) - İstanbul
1897h : Galatarya
Y1078 📖 Galataría [ Yun "sütlüce" ]
■ Psellos vekayinamesi Galataria ile ilgili 11. yy ortalarına ait bir ferman aktarır. Rivayete göre isim, kireçli su kaynağından dolayı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 58' 28'' D, 28° 47' 39'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km