Tepemanayır
  Tepemanayır mah - Gebze - Kocaeli
1928 📖 Tepemanayır
■ Osmanlı ve muhtemelen daha da evvelinde Gevdos köprüsüne yakınlığı sebebiyle bu köyün bulunduğu tepede panayır tertip edildiği rivâyet edilir. Köprü civârındaki Rum sâkinlerin 18. asır Orlov hâdisesiyle berâber Şileye kaçırtıldığı bildirilir. Manav
■ Koord: 41° 1' 5'' D, 29° 44' 2'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km