haritada ara :   km  
Sarıoğlan
Boyalı mahalle (Sarıoğlan bağ) - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 : BüyükBoyalı
Koçaş mahalle (Sarıoğlan bağ) - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 : Koçaş aş. + yk.
Kuzören mahalle (Sarıoğlan bağ) - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 : Kuzören
1914hk 📖 : Kızören
Sarıoğlan mahalle - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 : Sarıoğlan
1706z 📖 : Belviran
1928 📖 : Belören (idari bölge)
■ Kasabanın eski adı olan Belören/Belviran 1960’lara dek idari birim adı olarak korunmuştur. SN
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran
■ Koord: 37° 12' 30'' D, 32° 32' 32'' K


Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.