Manisa yakın görünümü.
sırala 
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖 -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine 1958 sonrasında kurulan yeni yerleşimdir. 1991'de ilçe oldu. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Ahmetli ilçe - Ahmetli - Manisa
1928 📖 Ahmetli
1891s 📖 Ahmedler
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Akhisar ilçe - Akhisar - Manisa
1333 📖 Akhisar
Y17 📖 Thyateira
■ Thyateira kenti İncil'in Vahiy kitabında zikredilen 12 Asya kentinden biridir. Plinius'a nazaran daha önceki adı Pelopeia imiş. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Alaşehir ilçe - Alaşehir - Manisa
1282 📖 Alaşehir
Y17 📖 Philadelphía [ Yun "kardeşsever (kenti)" ]
■ Antik adını Philadelphos (`kardeşsever`) lakaplı Bergama kralı II. Attalos'tan (MÖ 160-138) alır. İncil'in Vahiy (Apocalypse) kitabında anıldığı için ABD'deki Philadelphia kentinin adına kaynak olmuştur. SN
■ Mübadelede Rumlar Yunanistana gönderildikten sonra kısmen Balkan muhacirleri ve çevre köyler tarafından iskan edilmiştir. Kenan Evren Alaşehire yerleşmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğudur. metonio
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Demirci ilçe - Demirci - Manisa
1530t 📖 Demürci
■ Saruhanlı beylerinden Demircioğlu Kara Mustafa Bey tarafından fethedildiği için onun adını taşır. Türbesi kasaba içindedir. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Gördes ilçe - Gördes - Manisa
1530t 1876a 📖 📖 Gördus / Gördos
Y17 📖 Górdos çoğ. akk. Górdois [ AnaD ]
■ © 13.01.1698 Kütahya sancağı avarız ve bedel-i nüzulü cemine memur Şehsuvar Ağa'nın eşkiya tarafından soyulduğuna dair Denizli, Gördos ve Simav kadıları ... © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Kırkağaç ilçe - Kırkağaç - Manisa
1891s 📖 Kırkağaç
Y1207 📖 Xliára [ Yun "ılısu" ]
■ 1160'larda imp. I. Manuel'in tahkim ettiği hisarlar arasında adı geçen Xliara olduğu kabul edilir. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308 📖 Kula [ Tr "kule?" ]
Y813 📖 Opsíkion (idari bölge) [ Lat obsequium "maiyet" ]
■ 7. yy'da kurulan Opsikion ( < Latince «obsequium» `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy'da Türklerce 'Kula' olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Salihli ilçe - Salihli - Manisa
1891c 📖 Salihli
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Sarıgöl ilçe - Sarıgöl - Manisa
1916hb 📖 İnegöl
1484 📖 İnegöl / Eynegöl
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Saruhanlı ilçe - Saruhanlı - Manisa
1928 📖 Saruhanlı
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Selendi ilçe - Selendi - Manisa
1665 📖 Selendi / Selinti (başka yer)
Y-100~ Y-100~Silándos (başka yer) [ AnaD ]
■ İlçeye adını veren esas Selendi şimdiki Karaselendi köyüdür. SN
■ © 26.05.1670 Kütahya sancağına aid 1080 senesi sürsat bedelini toplamaya memur Şaban Ağa'nın, Selendi kasabası ahalisinden ... deyar heyran
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Soma ilçe - Soma - Manisa
1891s 📖 Soma
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Turgutlu ilçe - Turgutlu - Manisa
1891s 📖 Kasaba | Turgudlu
Y123y 📖 Troketta [ AnaD ]
■ MS 122-123 tarihli yazıtta Caesareia Troketta adıyla anılan antik yerleşim Turgutlu içinden akan Irlamaz Çayı yakınındaki sırtlardadır. Turgutlu adının bu isimden evrilmiş olması muhtemeldir. ■ Osmanlı döneminde Turgudlu bölge adı iken, ilçe merkezi Kasaba adıyla anılırdı. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Gölmarmara ilçe - Gölmarmara - Manisa
1530t 1919h 📖 📖 Marmara / Mermere [ Yun marmárion "mermer" ]
■ Balıkesir'e bağlı Marmara (adası) kasabası ile karışmaması için Cumhuriyet döneminde Gölmarmara adı verildi. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Manisa il - Aa - Manisa
1333 📖 Mağnîsiya
Y-500 📖 Magnêsia (Sipylou) [ AnaD ]
1890hk 📖 Mağnisa | Saruxan (idari bölge)
■ Helenistik dönemde (MÖ 3.-1. yy) Tesalya'daki Magnêsia'nın veya onun kolonisi olan Söke yakınındaki Menderes Magnêsia'sının ismini aldı. Diğer ikisinden ayırmak için Sipylos Magnesia'sı (Magnesia ad Sipylum) olarak anılır. Tesalya'daki kent eski Yunan ulusunu oluşturan kavimlerden biri olan Magnêtes adını taşır. Osmanlı döneminde Mağnisiya yazımı tercih edilir. ■ Saruhan 13. yy'da burada kurulan Türk beyliğinin adıdır. Vilayet adı olarak 1920'lere dek kullanılmıştır. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Yunusemre ilçe - Yunusemre - Manisa
Eski adı: -
■ 2014 yılında yaratılan Manisa merkez ilçesine MEB müfredatı çerçevesinde uygun sayılan bir isim verilmiştir. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Şehzadeler ilçe - Şehzadeler - Manisa
Eski adı: -
■ 2014'te yaratılan ilçeye televizyon dizilerinden alınan ilhamla Şehzadeler adı uygun görüldü. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km