Tire yakın görünümü.
  Tire ilçe - Tire - İzmir
1333 📖 Tîra / Tire
Y1308 📖 Thyraia
Y535 📖 Arkadiópolis? [ Yun "Arcadius (imp.) kenti" ]
Y200~a 📖 Thyaíra / Thyeira [ AnaD ]
■ Thyaira adı Yunan-öncesi bir Anadolu dilindedir. 6. yy'dan itibaren piskoposluk makamı olarak görülen Arkadiopolis'in yeri ve Roma dönemi yazıtlarında anılan Thyaira ile ilgisi kanıtlanmış değildir. 14. yy'da Aydınoğlu emirliğinin başkentlerinden biri idi. SN
■ Koord: 38° 5' 19'' D, 27° 44' 8'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km