Reyhanlı yakın görünümü.
sırala 
  Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
1500~ 📖 İrtah [ Ar "konak, istirahat yeri" ]
1765z 📖 Reyhanlı (aş.)
1918h 📖 Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840'larda bugünkü Reyhanlı ilçesi dahilinde iskân edilmiş ve aşiretin oturduğu bölge Reyhaniyye adıyla kaza haline getirilmiştir. Şimdiki kaza merkezi olan kasaba, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mevki civarında kuruldu. 20. yy başında kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
■ Reyhanlı'da geçmişte 13 olan Türkmen köyü sayısı bugün bir kaç köyü anca bulur, zira Türkmenlerin büyük çoğunluğu topraklarını çevre köylerdeki zengin ve kalabalık Arap aşiretlerine satmıştır. Halen şehir merkezinde büyük bir Türkmen nüfus bulunmakla beraber Araplar ve Çerkesler dışında bir kaç ailesi yerli olan Kürtler de yaşamaktadır. metonio
■  Reyhanlı Türkmenlerinin yaşadığı topraklar üzerinde dağılmış birçok kalıntı olduğunu söyleyen gezgin, bunları teker teker sayar. Yörede yer alan bu sayısız kalıntılarla dolu harabelerin, Türkmenlerin ve Kürtlerin aklını gizli hazine fikirleriyle doldurduğunu dile getirir ancak bu konudaki kendi duygularını gizler. Halep'te, gezdiği yerlerdeki kaya örneklerini kırmak amacıyla, küçük bir çekiç aldığını ancak Türkmenlerin bu aletin altın aramak için kullanılmadığı konusunda ikna olmadıklarını belirtir. Birkaç Türkmen, gezgine kendileri adına bir gün çalışma yapması için baskı yaparlar ancak gezgin onları çekicin şifalı otlar temin etmesine yardımcı alet olduğu konusunda ikna etmeye çalışır ki burada da doğru ve tutarlı bir davranış sergilemez (Burckhardt 1822: 647). ************************* SON *************************** Sonuç itibari ile Halep ve Boz-Ulus Türkmenlerinden oluşan ve Dulkadirli Beyliğine tabi gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları Reyhanlı isimli Aşiret, yaklaşık 3.000 çadırdan oluşmaktaydı. Bunlar zorladıkları zaman 3.000 piyade, 3.000 süvari savaşçı çıkartabilecek bir güce sahipti. Devlete karşı baş gösteren birçok isyanın bastırılmasında, önemli roller üstlenmişlerdi. Yarı konar-göçer bir hayat yaşarlardı. Kışları Halep ve Amik havalisinde, yazları ise Binboğa ve Uzunyayla havalisinde geçirirlerdi. Aşiret Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlayarak, günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. En parlak dönemleri 19.asrın başlarında, Boybeyi Mursaloğlu Haydar Ağa zamanında yaşanmıştır. Son olarak 1865 tarihinde, tüm güneydoğu Anadolu’yu ıslah etmek için gönderilen Fırka-i İslahiye Ordusu tarafından kışlak bölgelerine iskan edilip, Reyhanlı’nın tüm cemaatlerine, arazi taksim edilmiştir. İşte o tarihten sonra Aşiretin ismine izafeten kurulan nahiyeye de Reyhaniye adı verilmiş olup, esasen Aşiretin adı olan Reyhanlı ismi de, zamanla unutulmuştur. Aşiret halkı Cumhuriyete geçiş döneminde de önemli misyonlar üstlenmiş, Fransız Mandasına Sömürgesine karşı Kuva-i Milliye hareketini başlatmıştır. Reyhanlı Aşireti Boybeyi Mursaloğlu Mustafa Şevki Paşa’nın en küçük oğlu Mürselzade Tayfur Ata Bey, kurulan HATAY DEVLETİ’NİN ilk ve tek Cumhurbaşkanı olmuştur. Esasen Mursaloğlu olan Tayfur Bey’e SÖKMEN soyismi de, Hatay’ı düşman elinden “Söküp” alması sebebiyle, ATATÜRK tarafından yadigar olarak verilmiştir. Reyhanlı Aşiretinin halkı günümüzde Amik Ovasında ziraatla meşgul olup, civar ilçelerde de yaşamaktadırlar. H.ÇİRKİN Naklen, Mehmet AK - Aralık 2019 Antepli
■ Koord: 36° 15' 39'' D, 36° 34' 5'' K
  Bayır mah Reyhanlı - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 ˁIfnir / Efnir [ Ar elf nîr? "bin çift" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km