Osmancık yakın görünümü.
  Osmancık ilçe - Osmancık - Çorum
1520, 1660eç: Osmancık
Y17: Pimolisa [ Luw ]
■ Kasabaya `eskiden` Eflanos adı verildiği bilgisi Osmanlı dönemine ait olup çağdaş belgesi yoktur. Osmancık adının Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'le değil, kasabada H 737 (1336-37) tarihli bir vakfiyesi bulunan Şerafeddin Osman Bey'le ilgili olması güçlü olasılıktır. SN
■ Koord: 40° 58' 16'' D, 34° 47' 38'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km