Biga yakın görünümü.
  Biga ilçe - Biga - Çanakkale
1680 : Biga
Byz: Pêgaí [ Yun Πηγαί "pınarlar" ]
■ © 17.07.1739 Biga sancağında mütemekkin göçebe taifesinden Badıllı Ekradı [Kürtleri] kendi hallerinde olmayıp enva-ı şakavet ve habeseti irtikab ettiklerine dair... deyar heyran
■ Kâza merkezi Manavlardan oluşur. 20 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık muhâcir grubu oluşturan Pomaklar Biga'da 22 köyde mevcuttur. Manav
■ Koord: 40° 13' 38'' D, 27° 14' 29'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km