haritada ara :   km  
Malazgirt yakın görünümü.
Malazgirt ilçe - Malazgirt - Muş
1556t : Malazgird
Y952 📖: Manzikert
E390 📖: Manavazagerd / Manazgerd [ Erm "Manavaz (öz.) hisarı" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 5. yy tarihçisi Xorenli Movses'in aktardığı rivayete göre kral Manavaz, Ermeni kral hanedanının kurucusu olan Hayk'ın torunu ve MS 320 yılına dek burada hüküm süren Manavazyan sülalesinin ceddi idi. Muhtemelen Urartu kıralı Menuas (MÖ 9. yy) ile aynı kişidir. İlçe merkezine yakın Adaköy'de Menuas'a ait bir yazıt bulunmuştur. İlçenin Ermeni nüfusunun bir bölümü 1895 olayları sırasında din değiştirerek Müslüman olmuştur. 20. yy başında birçok köyde Hıristiyan ve Müslümanlaşmış nüfusun birlikte yaşadığı görülür. SN
■ 80'li yıllara kadar çoğunluğu Ahıska, Çıldır, Şavşat, Erzurum ve Kars muhaciri olan bir kasabayken bu nüfusun büyük kısmı il dışına göç etmiştir. Günümüzde Malazgirt kasabasının büyük çoğunluğu Kürt kökenlidir. Halen Kürtleşmiş-İslamlaşmış bir kaç Ermeni aile yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 39° 8' 56'' D, 42° 32' 16'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.