Kayacık
  Kayacık mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kizirnos
1876s 📖 Kizirnas
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Belki Farsça/Türkçe kizir `bir tür yönetici` adından Ermenice +nots ekiyle. SN
■ Koord: 40° 43' 39'' D, 39° 57' 38'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km