AşağıKalamış
  AşağıKalamış köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Yun BSt: Kalamítsi
1530 T-Ge: Kalamiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Rum yerleşimi esnasında tutulan günlüklerde köyün adı Kalamia olarak geçmekte olup halk arasında da aynı isim kullanılmaktadır. Süleyman Candaş
■ Helenistan Meglendeki (Almopia) Mayadağ (Yeni ismi Fanos) Vlah köylüsü mübâdele ile iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 39' 12'' D, 27° 12' 33'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km