Karabağ
  Karabağ köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Bîhavs / Bîvahs
■ Koord: 38° 2' 21'' D, 41° 42' 34'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km