Karakaya
  Karakaya köy - Tavşanlı - Kütahya
1910h 📖 Karakaya
■ Koord: 39° 40' 6'' D, 29° 23' 14'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km