Kurduman
  Kurduman köy - Simav - Kütahya
1912h 📖 Kurduman
■ Daha önce Yavu köyüne bağlı mahalle iken ayrı köy oldu. SN
■ Koord: 39° 20' 28'' D, 28° 56' 56'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km