Konuktepe
  Konuktepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Babînan [ Kürd bavînan "babalıklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20.yy başlarına kadar Kürt, Ermeni, Yezidi yerleşimi. Şimdi Dılxeyri, Bekiran aşireti. bedros
■ Köy'de ''Mala Şeyh Aşuri Arabi'' isimli sülaleden insanlar yaşamıştır. Aslen Güneydoğu'da ''Ğezali'' ovasından olan bu aile ''Mala Pir Bahyeddin'' olarak ta bilinir...Bu aile'nin seyyidlik şeceresi köy muhtarında mevcuttur. Bilgi
■ Koord: 39° 42' 20'' D, 42° 57' 5'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km