Dumanlı
  Dumanlı köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1928 K: Santa
Yun B&W: Ksantha [ Yun ksanthê "sarılar" ]
■ Sekiz köyden oluşan bir bölge iken halen (çoğu terkedilmiş) sekiz mahalleli tek köydür. 17. yy'da buraya sığınan kripto-Hıristiyanlarca iskân edildi; 1856'da halkı Babıali'ye dilekçe vererek resmen Rum Ortodoks kilisesine katıldı. Mahalle adları 1856'da şöyle kaydedilmiştir: Piştofandôn (Piştoflu), Zurnaciandôn (Zurnacılı), Tsakalandôn (Çakallı), İsxanandôn (İşhanlı), Kozlarandôn, Pinatandôn (Binatlı), Terzandôn (Terzili), Kopalandôn (Goballı). SN
■ Koord: 40° 37' 45'' D, 39° 46' 51'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km