Orhaneli adında 1 yerleşim bulundu.
  Orhaneli ilçe - Orhaneli - Bursa
1911ht: Beyce
1530tb, 1890hk: Edrenos/Adranos [ Yun acc. Adrianás ]
Y535: Adrianoí [ Luw ]
■ Roma imparatoru Hadrianus'a (117-138) atfedilen çok sayıda kentten biridir. İlçeye tarihi adını veren Adranos Kalesi kasabanın kuzeybatısındaki dağdadır. Kasaba adı Osmanlı kayıtlarında Beyce olarak geçer. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km