Nikfer adında 1 yerleşim bulundu.
  Nikfer bld - Tavas - Denizli
1964-2005 DİE: Büyükkonak
1961-1964: Konak
1928 K: Nikfer [ Yun Nikêphóros "öz." ]
1890 Kiep: Nikifer
■ Nikfer adı 4.02.2005 tarihinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararıyla iade edilmiştir. ■ Nikfer adına Arapça/Farsça bir etimoloji verme gayretleri, yaygın cehalet kadar, İçişleri Bakanlığı'nı eski kasaba adını iade etmeye ikna çabalarıyla ilgili olmalıdır. Nikêphoros `muzaffer` Rumca yaygın bir kişi adıdır. Bu adı taşıyan iki Bizans imparatoru ve bir Ortodoks azizi mevcuttur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km