Karacabey adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karacabey ilçe - Karacabey - Bursa
1928 K: Mixaliç [ Yun mixalitsa "Mihail'cik" ]
Byz: Mixailitês [ Yun "Mihail (öz.) yurdu" ]
■ Antik Miletopolis? İsim Rum İmparatorluğu vaktinde iskân edilen Slavlarla ilişkisi olmalı. 7. asırda bölgeye gelen Slavlar helenleşirken Osmanlı devrinde gelenler halk hüviyetini korudu. 1914 evveli Karesi sancağı Slav Rumların büyük kısmı Bulgar Krallığına iltica etti. Etrafta en büyük Slav köyü Koca Bunar idi. Manav
  Çiğdemli köy - Düzköy - Trabzon
h2000: Xameni
1928 K: Xameniya [ Yun xamenía "kayıp yerler?" ]
1913 Tezk: (Karacabey)


Grafik harita göster     haritada ara : km