Karacabey adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karacabey ilçe - Karacabey - Bursa
1660eç, 1891c: Mihaliç
OYu: Mixailítsion [ Yun "Mihail'cik" ]
■ Antik Miletopolis? İsim Rum İmparatorluğu vaktinde iskân edilen Slavlarla ilişkisi olmalı. 7. asırda bölgeye gelen Slavlar helenleşirken Osmanlı devrinde gelenler halk hüviyetini korudu. 1914 evveli Karesi sancağı Slav Rumların büyük kısmı Bulgar Krallığına iltica etti. Etrafta en büyük Slav köyü Koca Bunar idi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km