Hurman adında 1 yerleşim bulundu.
  Hurman kale - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1282b: HısnRummân
OYu: Rômaina
■ Hérmon/Hurman çayı 11. yy'a ait Rumca Digenês Akritas destanında zikredilir. Honigmann s. 72-73'e göre Arapların Hısn Karyet Rummân dedikleri köy Afşin-Elbistan santralinin olduğu Yazıdere köyü olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km