Horasan'da Endek adında 1 yerleşim bulundu.
  Yarboğaz köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Endek
EEr: Antak [ Erm Անդաք ]
Ark Pt: Andaka
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Antik kaynaklarda, Aras vadisinden Fırat/Murat vadisine geçit yolu üzerindeki başlıca durak olarak zikredilir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km