Yalmanlar adında 1 yerleşim bulundu.
  Yalmanlar x - Ovacık - Tunceli
Kr: Abbasan [ Kürd "Abbaslar" ]
1946k: Kalanhöyük
1928k: Kalan [ Zaza qalan "dedeler" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Eski adı: Lirtik/Lertik. [Eski haritalarda Lertik burada değil daha güneyde Kutu Deresine yakın görünüyor? - SN] Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km