Manavgat adında 1 yerleşim bulundu.
  Manavgat ilçe - Manavgat - Antalya
1928 K: Düşenbe + Pazarcı [ Tr düşenbe "pazartesi (pazarı)" ]
1914 Kiep: Pazarcık
E1199 TİB 8.710-711: Manavğat
Byz Kyp, Zg 763: Mánaua/Manaba/Mánausa
■ Piskoposluk makamı olan Manaua 6. yy'dan itibaren Notitia'larda zikredilmiştir. 1199 yılında Erm Manavğat biçimi görülür. Osmanlı döneminde Manavğat idari birim adıdır. Bugünkü ilçe merkezi, Manavgat ırmağının karşılıklı yakalarında bulunan Pazarcı ve Düşenbe köylerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. SN
■ © 03.07.1818 Manavgat kazası dahilinde iskan edilen Karahacılı ve Eski Yörükan cemaatları Yenişehir sancağı dahilinde Dumanlı dağlarında yaylayıp Ayas ismindeki mahallerde güzleyip Teke Köprüsü civarında kışlaklarında bulundukları zaman her tarafta memleket ayanı fazla tekalif ve aidat talebiyle tazyik ettiklerinden men‘i hakkında. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km