Erzurum adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Erzurum il - Aa - Erzurum
1333b: Erz er-Rûm
A1272: Arzan ar-Rûm [ Ar "Rum Erzen'i" ]
E1075: Ardzn [ Erm ]
Y553: Theodosioúpolis [ Yun "(imparator) Theodosios kenti" ]
E474: Garin | Garno Kağak [ Erm "Garin/Karin (ili) kenti" ]
■ Erm Karin/Garin ve Yun Karanitês Erzurum Ovasının adıdır. Ortaçağ Arap kaynaklarında kullanılan Qaliqala adı muhtemelen Erm/Gürc Karnikalak (`Karin şehri`) deyiminden türemiştir. ■ 10. yy'da kentte Bizans garnizonu kurulmasıyla birlikte 16 km kuzeydeki Ardzn (Karaerz, şimdi Kahramanlar) kasabası ticari merkez olarak önem kazandı. Bu kentin 1055 yılında Türklerce tahrip edilişini tarihçi Aristakes Lastiverdtsi anlatır. Bu dönemde Arap ve Türk kaynaklarında eski Karin/Theodosiopolis kenti için kullanılan Erzn-i Rum adı, belki 'Erzn-i Ermeni' sıfatıyla anılan Ardzn/Karaerz kasabasına nispetle verilmiştir. Daima elif ve ze ile yazılan bu adın, ayın ve dad ile yazılan Arz-ı Rum (`Rum ülkesi`) olarak yorumlanması yanlıştır. SNHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km