Erzurum adında 1 yerleşim bulundu.
  Erzurum il - Erzurum
Arab Batt: Erz er-rûm
Sür Frc: Arzan ar-rûm
EErm Last: Ardzn
Byz Pr: Theodosioúpolis [ Yun "Theodosios kenti" ]
EErm Last, MKh, Seb: Garin (idari bölge) [ Erm ]
Ark Pli: Caranitês (idari bölge)
■ Kentin bilinen en eski adı Erm Garin/Karin'dir. Roma dönemi kaynaklarında görülen Karanitês bölge adı yerel dil olan Ermeniceden alınmıştır. ■ 10. yy'da kentin Bizans askeri yönetimine girmesiyle birlikte 16 km kuzeydeki Ardzn (Karaarz, şimdi Kahramanlar) kasabası ticari ve siyasi merkez olarak önem kazanmıştır. Bu kentin 1055 yılında Türkler tarafından tahrip edilişini tarihçi Aristakes Lastiverdtsi anlatır. Bu dönemde Arap ve bilahare Türk kaynaklarında eski Garin/Theodosiopolis kentine, - muhtemelen Erzn-i Ermeni mukabili olmak üzere - Erzn-i Rum adı verilir. Tüm kaynaklarda elif ve ze ile yazılan bu adın, ayın ve dad ile yazılan ˁarḍ-ı Rum (`Rum ülkesi`) olarak yorumlanması yanlıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km