Dicle'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündoğdu mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Xalefan [ Kr "halifeler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bahroboğaz mah - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 Bahro aş. [ Kr bahro "hisse" ]
  Bahçeköy mah - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 Bibnök [ Kr bîbanak "söğütlüdam" ]
  Çavlı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Enbîl
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Altay mah - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 Hopek
E1901 📖 Hopig [ Er/Kr "su bendi, gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kurudere mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Koçik / Kuçik [ Kr koçik "göçer" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Koru mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şaveliyan [ Kr "Şahveliler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Oba mah Kayı - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Köşkâr
■ Dicle'nin kynaklarından biri olan Koşkar deresiyle aynı adı taşır. 1941 tarihli askeri haritada Yukarı Şingirik (Kayı) köyünün 2 km kadar batısında ayrı köy olarak gösterilmiştir. SN
  Kayı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şingirik yk. [ Kr şîngirikê jorîn "yukarı gökçehöyük" ]
Türkmen yerleşimi
  Yokuşlu mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şingirik aş. [ Kr şingirik "gökçe höyük" ]
  Biçer mah Yeşilsırt - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Kıralkızı mv - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Tell Bağdad [ Ar/Kr "Bağdat höyüğü" ]
■ Kralkızı Barajının bulunduğu mevkide eski haritalarda Tilbağdad ve Dagan adlı iki köy görülür. Kıralkızı adının gerekçesi anlaşılamadı. SN
  Taşağıl mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Xaçek [ Kr xaçik "Hıristiyanköy" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yukarıtaşağıl mah Taşağıl - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Xaçekçur [ Erm "Xaçek suyu" ]
  YeşilSırt mah - Dicle - Diyarbakır
1916z 📖 Bazbend [ Kr "kolluk, karakol" ]
■ © 04.03.1916 Maden sancağının Piran köyüne mülhak Bazbend mezraasının köy yapılması. deyar heyran
  Bahçedere mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Bilikan
  Pekmezciler mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Babikan [ Kr "dedeler" ]
  Dicle ilçe - Dicle - Diyarbakır
1810z 1928 📖 📖 Pîran [ Kr "dedeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Zaza (Sünni)/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Piran kasaba adıdır. Bir dönem Eğil ilçesi merkezi oldu. Sonra Eğil kasabası ayrı ilçe olunca geri kalan ilçeye Dicle adı verildi. ■ Şerefname'ye göre Piran adı 10. yy'da burada yaşamış ve halen burada medfun olan Pir Mansur'dan gelir. SN
■ © 03.10.1810 Meadin-i Hümayun'a tabi Eğil kazası Piran karyesinde yüz yedi adet küfi hat ile meskuk akçe zuhur ettiği... © »»» 20.12.1938 Diyarbakır ili Çınar kazası merkezinin Hanakpınar köyüne; Hanik nahiye merkezinin Kilvan köyüne; Eğil kaza merkezinin Piran köyüne ve Dicle nahiye merkezinin de Eğil köyüne nakledilmesi. deyar heyran
■ Hem Zazaca hem de Kürtçe konuşulur. I-Omer-I
■ Dicle ilçe merkezinin ve köylerinin tamamına yakını Zaza kökenlidir. Kürtler azınlıktadır, Türkler ise yok denecek kadar azdır. metonio
  Küpetaş mah Kırkpınar - Dicle - Diyarbakır
Eski adı: Culbeynî
1915h 📖 Celini
  Kırkpınar mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Herîdan
E1902 📖 Hretan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kayaş mah Kırkpınar - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Tunekrek [ Erm "evçiftlik?" ]
  Bozaba mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Kalbi
1864z 📖 Kilbin / Kolbin
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ © 01.07.1864 Eğil kazası Kolbin karyesi eşkiyasının zararsız hale getirilip gerekli tedbirlerin alındığı. deyar heyran
  Kurşunlu mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Pirîjman [ Kr "aş." ]
  Baltacı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Keferber [ Sür "köycük?" ]
1915h 📖 Keferbere
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kocaalan mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Deyran [ Kr dêran "kiliseler" ]
1915h 📖 Diran
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Uğrak mah - Dicle - Diyarbakır
K 📖 Zeydan [ Kr "aş." ]
  Gelincik mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Arusek [ Ar/Kr ˁarusek "gelincik" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Uluçeşme mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Uri [ Erm "söğüt" ]
  Tepebaşı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxmalan [ Kr şêxmalan "şeyh evleri" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Boğazköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Zoxur Gozel
1915h 📖 Zogurekent | Zoguregözel
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Üzümlü mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Ebkân
1908z 📖 İbkan [ Kr "aş." ]
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
  Gölbaşı mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Goliye
  Değirmenli mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Zoxur Egnik [ Erm agnig "pınarcık" ]
1915h 📖 Zogure Agnik
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kelekçi mah - Dicle - Diyarbakır
Z 📖 Kelkwem
1928 📖 Zoxur Kelkûn
1915h 📖 Zogure Gülküm
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çayüstü mah Başköy - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Derdivan
  Özbey mah Döğer - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Pîrhakiyan / Pîrhanikiyan
  Başköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Salori [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Meydan mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Hacıyani Metinan [ Kr "Metinan (aş.) hacıları" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Durabeyli mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Darat
  Döğer mah - Dicle - Diyarbakır
1896z 📖 Dibni / Dibini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ © 01.07.1896 Maden sancağına tabi Eğil nahiyesinin Denbi karyesinden hayvan çalanların yakalanarak haklarında kanuni takibat yapılması. deyar heyran
  Sergenli mah - Dicle - Diyarbakır
Eski adı: Nalver
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Doğan mah Batur - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Kalan [ Kr qalan "dedeler" ]
  Batur mah - Dicle - Diyarbakır
1946 📖 Butalibyan
1928 📖 Betalbîyan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arıköy mah - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖 Kertinik yk. [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Pınar mah Arıköy - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Baliyan
  Bademli mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Gulan [ Kr "çiçekli" ]
  Ordulu mah Arıköy - Dicle - Diyarbakır
K 📖 Pîrleşkeriyan [ Kr "ordu dedesi?" ]
  Tepe mah - Dicle - Diyarbakır
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Dedeköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxselametan [ Kr "Selametler şeyhi" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Güneydoğu Alevilerinin büyük bölümünün bağlı olduğu Dedekargın ocağının merkezi idi. Ocağın kurucusu sayılan Dede Numan kabri bu köydedir. SN
  Kaygısız mah - Dicle - Diyarbakır
K 📖 Cindîya [ Kr "zarifler" ]
1928 📖 Abdalan [ Kr/Tr "abdallar" ]
Kürt (Sünni) (Nemedi) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Taştepe mah Sergenli - Dicle - Diyarbakır
  Merdika mah Meydan - Dicle - Diyarbakır
Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km