haritada ara :   km  
Zonguldak'da 7 ilçe bulundu.
sırala 
Alaplı ilçe - Alaplı - Zonguldak
1829h 📖 : Halebli?
İt1311 📖 : Lipo / Lippo / Nipo
■ Osmanlı döneminde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde izine rastlanan Alablı/Alablu cemaati ile bağdaştırılır. Cemaat adı muhtemelen Halepli anlamındadır. Ancak 13. yy sonundan itibaren yüzlerce İtalyan portolanında görülen Lippo-Nipo-Nippo-Nipolimo vb. adı düşündürücüdür. SN
■ Koord: 41° 10' 53'' D, 31° 23' 18'' K
Ereğli ilçe - Ereğli - Zonguldak
1903a 📖 : Bendereğli [ Yunanca Pont'iraklia ]
1665 📖 : Karadeniz Ereğlisi
İt1296 📖 : Ponteraklia
Y-350 📖 : Hêrákleia (Póntou) [ Yunanca herákleia "Herakles (öz.) yeri" ]
■ MÖ 6. yy ortalarında Heraklia adıyla Megara kentinin kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Türkiye’deki dört Heraklia/Ereğli’nin en eskisidir. Bazen rastlanan Bendereğlisi adı, Yun Pontiraklía (`Pontos Heraklia’sı`) adından uyarlanmıştır. ■ Kasabanın kuzey kesimindeki Akarca ve Kadıtarlası mahalleleri 20. yy başında Rum yerleşimi idi. Kilise kalıntıları mevcuttur. SN
■ Efsaneye göre MÖ 7. yy'da Ege'den gelen Miletoslular tarafından yerleşmeye açılmıştır. MÖ 560 yıllarında Megaralıların İstanbul Boğazı'nın iki yakasında kurdukları Khalkhedon ve Byzantion kolonileri tarafından ortaklaşa ve planlı olarak tekrar kuruldu. MÖ 560 yılı yerleşim planı mevcuttur. Tuğsan Topçuoğlu
■ Koord: 41° 16' 56'' D, 31° 25' 18'' K
Kozlu ilçe - Kozlu - Zonguldak
1903a 📖 : Kozlu
■ Koord: 41° 25' 39'' D, 31° 44' 14'' K
Kilimli ilçe - Kilimli - Zonguldak
1903a 📖 : Kilimli
Y130 📖 : Krênida / Krênídes [ Yunanca "pınarcık/pınarcıklar" ]
■ Roma denizcilik rehberlerinde adı geçen Krênida/Krênídes iskelesine tekabül eder. Türkçe adı bundan türemiştir. R > L evrimi Yunancadan alınan kelimelerde tipiktir. SN
■ Kozma isimli mahallesi mevcuttur. Manav
■ Koord: 41° 29' 12'' D, 31° 50' 27'' K
Devrek ilçe - Devrek - Zonguldak
1919hb 📖 : Devrek | Hamidiye [ Yunanca Dadybráki? ]
Y535 📖 : Dádybra (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy’dan itibaren piskoposluk makamı olarak anılan Dadybra/Devrek şimdiki Gümüşpınar (Eskidevrek) köyüdür. Devrek adının *Dadybraki (`Küçük Dadybra`) biçiminden türediği düşünülebilir. ■ 20. yy başında 150 hane kadar Ermeni nüfusu bulunan kasabada topluca Müslüman olan Ermeniler için Reşadiye adlı mahalle kurulmuş, son kalan Hıristiyan Ermeniler 1926'da Cumhuriyet hükümetinin emriyle kasabayı terk etmeye mecbur edilmişlerdir. SN
■ Koord: 41° 13' 8'' D, 31° 57' 18'' K
Çaycuma ilçe - Çaycuma (Hisarönü bucağı) - Zonguldak
1891c 📖 : Çaycuma | Çarşamba
1845 📖 : Çarşamba-i Boli
■ Koord: 41° 25' 33'' D, 32° 4' 27'' K
Gökçebey ilçe - Gökçebey - Zonguldak
1919hb 📖 : Tefen Divanı
1519 📖 : Tefen (idari bölge) [ Yunanca Theopháni "azize adı" ]
■ Tefen şimdiki Gökçebey ve Yenice ilçelerini kapsayan idari bölge adıdır. Tefen Pazarı adı verilen yerleşim 1954’te Gökçebey adıyla ilçe oldu. SN
■ Koord: 41° 18' 25'' D, 32° 8' 33'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.