Zara'da 132 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Karacahisar köy - Zara - Sivas
1928 📖 Karacahisar
Türkmen yerleşimi
  Akören köy - Zara - Sivas
1928 📖 Akviran
Sünni yerleşimi
  Canova köy - Zara - Sivas
1960 📖 Bulakbaşı
E1877 📖 Cancik [ Erm "arılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Natanyan'ın 1877 tarihli tanıklığına göre `eskiden` köyde 400 hane Ermeni varken baskılar sonucu halk Müslümanlığı kabul etmiş ve geriye 48 hane Ermeni kalmıştı. SN
  Ilıca köy - Zara - Sivas
1916h 📖 Ilıca
  İğdeli köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖 İğdeli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuşçu köy - Zara - Sivas
1928 📖 Kuşçu
  Sancakkale köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
K 📖 K̇ela [ Kr "kale" ]
  Sarıyusuf köy - Zara - Sivas
1928 📖 Sarıyusuf
  Kanlıçayır köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖 Kanlıçayır
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuruköprü köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Z 📖 Şaxko / Şaxıkan
1928 📖 Kuruköprü
  Gümüşçevre köy - Zara - Sivas
1928 📖 Kemeriz
1916h 📖 Kehriz [ Tr "kanal" ]
  Tödürge köy - Zara - Sivas
1968 2000 📖 📖 Demiryurt
1928 📖 Tödürge
1912hk 📖 Todurga
E1902 📖 Todorag / Teotorag [ Erm T'eotorag? "küçük Teotoros (öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 70 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop kilisesi ile bir kısım Türk nüfusu vardı. Resmen Demiryurt adı verildi ise de, aynı adı taşıyan turistik göl nedeniyle 2005 veya 2006'da Tödürge adı iade edildi. SN
  Kısık köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖 Kısık [ Tr Kızık/Kısık "aş." ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yapak köy - Zara - Sivas
1928 📖 Yapak
  Belentarla köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
K 📖 Badko / Badıkan
1960 📖 Muratpaşa
1928 📖 Eski Xargün
■ Zazaca: Dewa Pasayî ("paşaköyü"). Evrim Karakas
■ © GNo:13256 FonKodu: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Hargün karyesi, Cihanbeyli Aşireti'nin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Yayıközü köy - Zara - Sivas
1928 📖 Pağnik
1912hk 📖 Paynik [ Erm pağnik "ılıca" ]
  Burhaniye köy - Zara - Sivas
1916h 📖 Burhaniye | Yahuda
  Büyükköy köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Z 📖 Dewa Pile
1928 📖 Büyükköy
  Eymir köy - Zara - Sivas
1928 📖 Eymir [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Çatören köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Çatviran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Mahmutağaçiftliği köy - Zara - Sivas
1928 📖 Mahmudağa
Alevi yerleşimi
  Kavasbaşı köy - Zara - Sivas
1928 📖 Kavasbaşı
■ Kavasbaşı bundan 4 göbek önce Gümüşhane Şiran dan gelerek buraya yerleşmiş iki kardeşden meydana gelmiştir.
  Tuzlagözü köy - Zara - Sivas
1912hk 📖 Tuzla
  Aşağıkovacık köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Kovacık
  Ekinli köy - Zara - Sivas
E1902 📖 Tevotsavank [ Erm "devler (cinler) manastırı" ]
E1877 📖 Devekse [ Tr "deve kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün yakınındaki Surp Kevork manastırı, rivayete göre putperestlik çağında tev (dev) adı verilen şeytanların barındığı yer iken Aziz Georg himmetiyle şeytanlar kovulmuş ve yerine manastır inşa edilmiştir. 19. yy sonunda manastır metruk fakat ayaktaydı. Şimdi izi kalmamıştır. SN
  İkideğirmen köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖 Zeyve [ Tr zaviye "bucak (veya misafirhane)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dimılice-Zazaca: ''Zewiye'' Yenok Solmaz
  Kurucaabat köy - Zara - Sivas
1928 📖 Kurucaabat
  Yarağıl köy - Zara - Sivas
1928 📖 Yarağıl
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ütük köy - Zara - Sivas
1912hk 📖 Ütük
  Esenler köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Kurucaabad Yaylası
■ Miladi 1877-1878 Osmanlı / Rus Savaşı sırasında altı aile Kars iline 7 km. mesafede bulunan bölgeden ayrılarak 'Kurucaabat Köyü'ne yerleşmişler. Yayla zamanı o köylülerle birlikte yaylaya çıkmışlar. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Karslılar yaz kış yaylaya yerleşmişler. Böylelikle Kurucaabat Yaylası ayrı köy haline gelmiştir.
  Canbek mz - Zara - Sivas
1916h 📖 Cihanbeğli
  Gühertaş köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Gühertaş
  Selimiye köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Selimiye
1900~ 📖 Çatalkaya
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı, Dağıstan Mahaçkale göçmenidir. SN
  Yarımkaya köy - Zara - Sivas
1928 📖 Reşollu
Alevi yerleşimi
  Yeşimli köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Mikail
  Beypınarı köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
K 📖 Bekpar
1917z 📖 Beypınarı
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna... dair. deyar heyran
  Aluçluseki köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Z 📖 Hesko / Hesıkan
1928 📖 Aluçluseki
  Topaktaş köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖 Topaktaş
Alevi yerleşimi
  İğdir köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖 İğdir [ Tr "aş." ]
  Kürünlü köy - Zara - Sivas
1916h 📖 Kürünlü / Gürünlü
  Kadriye köy - Zara - Sivas
1928 📖 Kadriye
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars/Erzurum muhaciri Sünni Türkmenlerinden oluşmaktadır. metonio
  Armutçayırı köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Armutçayı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mübadele zamanında köye Boşnak yurttaşların yerleşmesi dışında, Alevi ve Sünni kökenli yurttaşlar köy halkını oluşturmaktadır
  Dilekpınarı köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 İşteşen / İşteşon
1912hk 📖 İşdişon
  Kayılıkaya köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1916h 📖 Türk Kayılıkayası + Rum Kayılıkayası
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Yukarıçamözü köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Çamözü yk.
Alevi yerleşimi
  Körpınar köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Z 📖 Korparî
1928 📖 Körpınar
  Yıkılgan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1916h 📖 Yıkılgan
  Atalan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
Eski adı: -
  Üngür köy - Zara - Sivas
1916h 📖 Üngür
Alevi yerleşimi
  Gölbaşı köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Gölbaşı
  Akyazı köy - Zara - Sivas
1968 📖 Kuzören
1916h 📖 Kuzviran
  Karaçayır köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1758z 📖 Karaçayır
Alevi yerleşimi
■ © 06.06.1758 Levend eşkıyasından Gavur Hacı ve Kör Mehmed ve İnce Arab namındaki şakiler 2700 kadar levend ile Erzurum tarafından kalkıp Sivas dahilinde Kangal ile Zara arasında Kara çayır denilen mahalde ikamet eyledikleri... deyar heyran
  Karslılar köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Karslılar
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köyün adı köyün yaşlılarına göre Kars'tan gelen bir aileden dolayı verilmiştir. Fakat bu aile bu köyden de göçmüştür. Horasan'dan geldikleri rivayet edilen Türkmen Aleviler bu köye yerleşmiştir.
  Bektaş köy - Zara - Sivas
1928 📖 Bektaş
■ 1897 tarihinde Dersim Erzincan'ın Birastik Köyü'nden göç ederek bu havzaya gelen Bektaş oğlu Mahmut tarafından kurulmuş baba adı, köy adı olarak verilmiştir
  Dereköy mah Şerefiye - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) (Boşnak) yerleşimi
■ Mübadele sonrasında Selanik göçmenleri yerleşmiştir. Bunların göç etmesi sonucu buraya Boşnak muhacirler yerleşti. Halen Boşnak köyüdür.
  Aşağıçamözü köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Çamözü aş.
Alevi yerleşimi
  Kayadibi köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Kayadibi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) (Boşnak) yerleşimi
  Zara ilçe - Zara - Sivas
1282 📖 Zara
Y180 📖 Zara [ AnaD ]
1886 📖 Koçgiri (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk olmak üzere 500 hane idi. Kökeni ve anlamı belirsiz olan Zara yer adı ile Zarêtis bölge adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. 1886'da Koçgiri kaza merkezi buraya taşındı. Asıl Koçgiri şimdiki Erzincan Refahiye Gümüşkuşak köyüdür. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına... deyar heyran
■ Zara kasabasına 93 Harbi yıllarında Osmanlı hükümeti tarafından Erzurum/Horasan civarından Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
  Ağlıkçay köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Z 📖 Ataşo / Ataşan
1912hk 📖 Ağılçay
  Şerefiye bld - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
K 📖 Eves
1912hk 📖 Habeş
1866z 1928 📖 📖 Abeş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün içinden geçen dere Habeş Deresi ve kuzeyindeki dağ Habeş Dağısır. Adlandırmanın gerekçesi anlaşılamadı. SN
■ © 28.01.1866 Beydağı, Çit ve Abeş kazalarının eskiden olduğu gibi Koçgiri sancağında ibkası. deyar heyran
  SöğütlüAğıl köy - Zara - Sivas
1928 📖 Söğütlü
  Düzceli köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Kirolar
  Avşar köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1916h 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
  Göktepe köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Göktepe
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Emirhan köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Emirhan
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çulhaali köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Çulha Ali
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Keçeyurdu köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Keçiyurdu
  Yoğunpelit köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Yoğunpelit
Alevi yerleşimi
  Büyükkaya köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Araplar
Alevi yerleşimi
  Akdeğirmen köy - Zara - Sivas
1916h 📖 Xalxavi
Alevi (Türk) yerleşimi
  Çaypınar köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Karaibo
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akdede köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Cimilti
Alevi yerleşimi
  Alişir köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Meryemana
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köydeki Meryemana manastırının şapeli CUmhuriyetten sonra uzun süre ayakta kalmış ve yerel halkça ziyaret edilmiştir. Günümüzde izi kalmamıştır. Çevresindeki ağaçlar halen durur. Rumların tasfiyesinden sonra köye Boşnak muhacirler yerleştirilmiş, ancak onlar da tutunamayıp gidince çevre köyler halkı yerleşmiştir. SN
  Becekli köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Becekli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeşilköy mah - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Topraklı + İnönü
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Topraklı mahallesi 1947 yılında Kürt Kazım ve Kürt Rıza Akar kardeşler tarafından kurulmuştur. 17.5.1956'da Kayabaşı köyüne bağlı Topraklı ve İnönü mahallelerinin birleştirilmesiyle köy statüsü kazandı. SN
  Zoğallı köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Zoğallı [ Erm/Tr zoğal "kızılcık (ağacı ve meyvesi)" ]
Alevi yerleşimi
  Ütükyurdu köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Ütükyurdu
  Kümbet köy - Zara - Sivas
1912hk 📖 Kümbet
  Söğütlü köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Söğütlü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Bağlama köy - Zara - Sivas
1916h 📖 Bağlama
Alevi yerleşimi
  Pazarcık köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Pazarcık
  Bozkır köy - Zara - Sivas
1912hk 📖 Bozkır
Alevi (Türk) yerleşimi
  Şafaklı köy - Zara - Sivas
1916h 📖 Xolos
  Atgeçmez köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Atgeçmez
Alevi yerleşimi
  Alişanağılı köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Alişan
Alevi yerleşimi
  Ahmethacı köy - Zara - Sivas
1928 📖 Ahmethacı
  Güllüali köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Güllüali
Alevi yerleşimi
  Çorak köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 Çorak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çevirmehan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Çevirmehan
■ Köy halkı Erzincan ili Refahiye ilçesi Gümüşakar nahiyesi (Eski Koçgiri)'nden yaklaşık olarak 1750'li yıllarda Sivas ili zara ilçesi Karaman köyüne, oradan da 1770'li yıllarda bu günki köylerine gelip yerleşmişlerdir.
  Aluçbel köy - Zara - Sivas
1916h 📖 Yılanlı
  Yeşildere köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Kırkkilise
Alevi yerleşimi
  Karahasan köy - Zara - Sivas
1928 📖 Karahasan
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Malatya İlinin Arguvan İlçesine bağlı Kızık köyünde yaşamakta olan üç kardeş (Karahasan, Karaali,Karaabdullah), Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim dönemindeki Alevilere yönelik ayaklanmalar bastırılırken,öldürülmemek için kaçarak Sivas İli Zara İlçesine bağlı şimdiki yere gelerek yerleşmişlerdir
  Osmaniye köy - Zara - Sivas
1928 📖 Osmaniye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Sucak köy - Zara - Sivas
Eski adı: -
  Şenyayla köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 İbikaşı
Alevi yerleşimi
  Kızık köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Kızık [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rumlar buradan 1916 senesinde Fatsaya sürüldüler. Manav
  Büyükgüney köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖 B. Güney
Alevi yerleşimi
  Korkut köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖 Korkut
  Sorkun köy - Zara - Sivas
1928 📖 Sorkun [ Tr "yaban söğüdü" ]
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km