haritada ara :   km  
Zara'da 133 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Karacahisar köy - Zara - Sivas
1928 📖: Karacahisar
Türkmen yerleşimi
Akören köy - Zara - Sivas
1928 📖: Akviran
Sünni yerleşimi
Canova köy - Zara - Sivas
1960 📖: Bulakbaşı
E1877 📖: Cancik [ Erm "arılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Natanyan'ın 1877 tarihli tanıklığına göre `eskiden` köyde 400 hane Ermeni varken baskılar sonucu halk Müslümanlığı kabul etmiş ve geriye 48 hane Ermeni kalmıştı. SN
Derbent köy - Zara - Sivas
Ilıca köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Ilıca
İğdeli köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖: İğdeli
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Kuşçu köy - Zara - Sivas
1928 📖: Kuşçu
Sancakkale köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
K 📖: K̇ela [ Kr "kale" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Çarekan) yerleşimi
Sarıyusuf köy - Zara - Sivas
1928 📖: Sarıyusuf
Gümüşçevre köy - Zara - Sivas
1928 📖: Kemeriz
1916h 📖: Kehriz [ Tr "kanal" ]
Tödürge köy - Zara - Sivas
1968 2000 📖Demiryurt
1928 📖: Tödürge
1912hk 📖: Todurga
E1902 📖: Todorag / Teotorag [ Erm T'eotorag? "küçük Teotoros (öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 70 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop kilisesi ile bir kısım Türk nüfusu vardı. Resmen Demiryurt adı verildi ise de, aynı adı taşıyan turistik göl nedeniyle 2005 veya 2006'da Tödürge adı iade edildi. SN
Kısık köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖: Kısık [ Tr Kızık/Kısık "aş." ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kureyşan ) yerleşimi
■ Köyün Zazaca ismi "Dewa Deri"dir. Mursallı
Yapak köy - Zara - Sivas
1928 📖: Yapak
Belentarla köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1960 📖: Muratpaşa
1928 📖: Eski Xargün
Alevi-Kürt/Zaza (Gınian) yerleşimi
■ Zazaca: Dewa Pasayî ("paşaköyü"). Evrim Karakas
■ © GNo:13256 FonKodu: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Hargün karyesi, Cihanbeyli Aşireti'nin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
Yayıközü köy - Zara - Sivas
1928 📖: Pağnik
1912hk 📖: Paynik [ Erm pağnik "ılıca" ]
Burhaniye köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Burhaniye | Yahuda
Eymir köy - Zara - Sivas
1928 📖: Eymir [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
Çatören köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Çatviran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Mahmutağaçiftliği köy - Zara - Sivas
1928 📖: Mahmudağa
Alevi yerleşimi
Kavasbaşı köy - Zara - Sivas
1928 📖: Kavasbaşı
■ Kavasbaşı bundan 4 göbek önce Gümüşhane Şiran dan gelerek buraya yerleşmiş iki kardeşden meydana gelmiştir.
Tuzlagözü köy - Zara - Sivas
1912hk 📖: Tuzla
Ekinli köy - Zara - Sivas
E1902 📖: Tevotsavank [ Erm "devler (cinler) manastırı" ]
E1877 📖: Devekse [ Tr "deve kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün yakınındaki Surp Kevork manastırı, rivayete göre putperestlik çağında tev (dev) adı verilen şeytanların barındığı yer iken Aziz Georg himmetiyle şeytanlar kovulmuş ve yerine manastır inşa edilmiştir. 19. yy sonunda manastır metruk fakat ayaktaydı. Şimdi izi kalmamıştır. SN
İkideğirmen köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖: Zeyve [ Tr zaviye "bucak (veya misafirhane)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Dimılice-Zazaca: ''Zewiye'' Yenok Solmaz
Kurucaabat köy - Zara - Sivas
1928 📖: Kurucaabat
Yarağıl köy - Zara - Sivas
1928 📖: Yarağıl
Kürt-Sünni yerleşimi
Ütük köy - Zara - Sivas
1912hk 📖: Ütük
Esenler köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Kurucaabad Yaylası
■ Miladi 1877-1878 Osmanlı / Rus Savaşı sırasında altı aile Kars iline 7 km. mesafede bulunan bölgeden ayrılarak 'Kurucaabat Köyü'ne yerleşmişler. Yayla zamanı o köylülerle birlikte yaylaya çıkmışlar. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Karslılar yaz kış yaylaya yerleşmişler. Böylelikle Kurucaabat Yaylası ayrı köy haline gelmiştir.
Canbek mz - Zara - Sivas
1916h 📖: Cihanbeğli
Selimiye köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Selimiye
1900~ 📖: Çatalkaya
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi.
■ Köy halkı, Dağıstan Mahaçkale göçmenidir. SN
Yarımkaya köy - Zara - Sivas
1928 📖: Reşollu
Alevi yerleşimi
Yeşimli köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Mikail
Beypınarı köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
K 📖: Bekpar
1917z 📖: Beypınarı
Alevi-Kürt/Zaza (Gınian) yerleşimi
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna... dair. deyar heyran
İğdir köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖: İğdir [ Tr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza (Gınian) yerleşimi
Kadriye köy - Zara - Sivas
1928 📖: Kadriye
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars/Erzurum muhaciri Sünni Türkmenlerinden oluşmaktadır. metonio
Armutçayırı köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Armutçayı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mübadele zamanında köye Boşnak yurttaşların yerleşmesi dışında, Alevi ve Sünni kökenli yurttaşlar köy halkını oluşturmaktadır
Kayılıkaya köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Yukarıçamözü köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
K 📖: Gundê Cafan [ Kr "Caferler köyü." ]
1912hk 📖: Çamözü yk.
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Köy halkının Koçgiri aşiretine bağlı Cafan kabilesinden olduğu ve Mazgirtten geldiği söylenir. Mursallı
Körpınar köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Z 📖: Korparî
1928 📖: Körpınar
Alevi-Kürt/Zaza (Gınian) yerleşimi
Atalan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
Eski adı: -
Üngür köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Üngür
Alevi yerleşimi
Akyazı köy - Zara - Sivas
1968 📖: Kuzören
1916h 📖: Kuzviran
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Karaçayır köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1758z 📖: Karaçayır
Alevi yerleşimi
■ © 06.06.1758 Levend eşkıyasından Gavur Hacı ve Kör Mehmed ve İnce Arab namındaki şakiler 2700 kadar levend ile Erzurum tarafından kalkıp Sivas dahilinde Kangal ile Zara arasında Kara çayır denilen mahalde ikamet eyledikleri... deyar heyran
Karslılar köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Karslılar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün adı köyün yaşlılarına göre Kars'tan gelen bir aileden dolayı verilmiştir. Fakat bu aile bu köyden de göçmüştür. Horasan'dan geldikleri rivayet edilen Türkmen Aleviler bu köye yerleşmiştir.
Bektaş köy - Zara - Sivas
1928 📖: Bektaş
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ 1897 tarihinde Dersim Erzincan'ın Birastik Köyü'nden göç ederek bu havzaya gelen Bektaş oğlu Mahmut tarafından kurulmuş baba adı, köy adı olarak verilmiştir
Dereköy mah Şerefiye - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Mübadele sonrasında Selanik göçmenleri yerleşmiştir. Bunların göç etmesi sonucu buraya Boşnak muhacirler yerleşti. Halen Boşnak köyüdür.
Kayadibi köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kayadibi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
Zara ilçe - Zara - Sivas
1282 📖: Zara
Y180 📖: Zara [ AnaD ]
1886 📖: Koçgiri (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk olmak üzere 500 hane idi. Kökeni ve anlamı belirsiz olan Zara yer adı ile Zarêtis bölge adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. 1886'da Koçgiri kaza merkezi buraya taşındı. Asıl Koçgiri şimdiki Erzincan Refahiye Gümüşkuşak köyüdür. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına... deyar heyran
■ Zara kasabasına 93 Harbi yıllarında Osmanlı hükümeti tarafından Erzurum/Horasan civarından Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
Şerefiye bld - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
K 📖: Eves
1912hk 📖: Habeş
1866z 1928 📖Abeş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyün içinden geçen dere Habeş Deresi ve kuzeyindeki dağ Habeş Dağısır. Adlandırmanın gerekçesi anlaşılamadı. SN
■ © 28.01.1866 Beydağı, Çit ve Abeş kazalarının eskiden olduğu gibi Koçgiri sancağında ibkası. deyar heyran
Düzceli köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Kirolar
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Avşar köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1916h 📖: Avşar [ Tr "aş." ]
Göktepe köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Göktepe
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Emirhan köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Emirhan
■ Kısmen Alevi yerleşimi
Çulhaali köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Çulha Ali
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yoğunpelit köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Yoğunpelit
Alevi yerleşimi
Büyükkaya köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Araplar
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Akdeğirmen köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Xalxavi
Alevi-Türk yerleşimi
Çaypınar köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Karaibo
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Akdede köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Cimilti
Alevi yerleşimi
Alişir köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Meryemana
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köydeki Meryemana manastırının şapeli CUmhuriyetten sonra uzun süre ayakta kalmış ve yerel halkça ziyaret edilmiştir. Günümüzde izi kalmamıştır. Çevresindeki ağaçlar halen durur. Rumların tasfiyesinden sonra köye Boşnak muhacirler yerleştirilmiş, ancak onlar da tutunamayıp gidince çevre köyler halkı yerleşmiştir. SN
Becekli köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Becekli
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Yeşilköy mah - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Topraklı + İnönü
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Topraklı mahallesi 1947 yılında Kürt Kazım ve Kürt Rıza Akar kardeşler tarafından kurulmuştur. 17.5.1956'da Kayabaşı köyüne bağlı Topraklı ve İnönü mahallelerinin birleştirilmesiyle köy statüsü kazandı. SN
Zoğallı köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Zoğallı [ Erm/Tr zoğal "kızılcık (ağacı ve meyvesi)" ]
Alevi yerleşimi
Kümbet köy - Zara - Sivas
1912hk 📖: Kümbet
Söğütlü köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Bağlama köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Bağlama
Alevi yerleşimi
Pazarcık köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Pazarcık
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Bozkır köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Bozkır
Alevi-Türk yerleşimi
Şafaklı köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Xolos
Atgeçmez köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Atgeçmez
Alevi yerleşimi
Alişanağılı köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Alişan
Alevi yerleşimi
Güllüali köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Güllüali
Alevi yerleşimi
Çorak köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Çorak
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çevirmehan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Çevirmehan
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Köy halkı Erzincan ili Refahiye ilçesi Gümüşakar nahiyesi (Eski Koçgiri)'nden yaklaşık olarak 1750'li yıllarda Sivas ili zara ilçesi Karaman köyüne, oradan da 1770'li yıllarda bu günki köylerine gelip yerleşmişlerdir.
Aluçbel köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Yılanlı
Ahmethacı köy - Zara - Sivas
1916h 📖: Ahmethacı
Yeşildere köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Kırkkilise
Alevi yerleşimi
Karahasan köy - Zara - Sivas
1928 📖: Karahasan
Alevi-Türk yerleşimi
■ Malatya İlinin Arguvan İlçesine bağlı Kızık köyünde yaşamakta olan üç kardeş (Karahasan, Karaali,Karaabdullah), Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim dönemindeki Alevilere yönelik ayaklanmalar bastırılırken,öldürülmemek için kaçarak Sivas İli Zara İlçesine bağlı şimdiki yere gelerek yerleşmişlerdir
Osmaniye köy - Zara - Sivas
1928 📖: Osmaniye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi.
Sucak köy - Zara - Sivas
Eski adı: -
Şenyayla köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: İbikaşı
Alevi yerleşimi
Kızık köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kızık [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rumlar buradan 1916 senesinde Fatsaya sürüldüler. Manav
Büyükgüney köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: By. Güney
Alevi yerleşimi
Taşlık mah Ahmethacı - Zara - Sivas
E1912 📖: Karhad [ Erm "taşçı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Korkut köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Korkut


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.