Yozgat'da 662 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Yukarıihsangazili köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
■ Alevi (Türkmen) yerleşimi metonio
  Terzili köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928: Terzili
■ Bir dönem Çamlıbel köyüne bağlı Terzili mahallesi. SN
  Salmanlı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928: Kayadibi
1928: Selmanlı (idari bölge)
■ Kayadibi köyü, Salmanlı (Yerköy) nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sekili bld - Yerköy - Yozgat
1928: Sekili
  Çakırhacılı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan Muhacir'i Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Buruncuk köy - Yerköy - Yozgat
1928: Buruncuk
Kürd yerleşimi
  Arifoğlu köy - Yerköy - Yozgat
1928: Arifoğlu
Kürd (Reşwan) yerleşimi
  Süleymanlı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1584t: Süleymanlı
■ © 01.12.1820 Kırşehir sancağının beş kazasından Süleymanlı'nın külliyen harap olduğundan... deyar heyran
  Yakuplu köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928: Yakuplu
■ Mamalu aşiretine bağlı Yakublu Cemaati. .... © 29.05.1695 Mamalu Türkmen aşiretinin Rakka kasabası civarında iskan olunmaları emr olunmuş ise de esasen bunların yarısı Bozok'ta meskun, diğer yarısı kendi hallerinde olup eşkıyalıkla alakaları olmadığından ve sefer-i hümayuna yirmi beş katar deve vermekle iştirak eyleyeceklerinden bunların hemen Istabl-ı Amire'ye irsali hakkında Sivas kadısına ve Türkmen İskan Memuru Mustafa Ağa'ya emirname. deyar heyran
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beserek köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928: Beserek [ Tr "mera" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 1861'de Kırımdan göçen Kırım Tatarları tarafından kurulmuştur. Manav
  Çalıklı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
Y1905: Çalıklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karacaahmetli köy - Yerköy - Yozgat
Kürd yerleşimi
  Belkavak köy - Yerköy - Yozgat
1907hk: Belkavak
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Hacıçeşmesi köy - Yerköy - Yozgat
Kürd yerleşimi
  Kumluca köy - Yerköy - Yozgat
1928: Serban [ Kürd "otlakbaşı" ]
  Yerköy ilçe - Yerköy - Yozgat
1928: Yerköy
1928: Selmanlı (idari bölge) [ Kürd/Tr "aş." ]
■ Şekavetleriyle halka zarar veren Çorum sancağındaki Ceymeli grubu ve Dosno ve Selmanlı kürd aşiretlerinin Çorum kürdünden maadasının eski makarları olan Kırşehir, Çukurova ve Mecidözü'nde iskânları hakkında hüküm. (1173 Hicri) deyar heyran
  Kocaoğlu köy - Yerköy - Yozgat
Kürd yerleşimi
  Çatma köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
Y1905: Çatma
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hatip köy - Yerköy - Yozgat
1928: Hatip
  Küçüknefes köy - Yerköy - Yozgat
1928: K. Nefes
Kürd yerleşimi
  Kömüşören köy - Yerköy - Yozgat
1928: Kömüşviran [ Tr kömüş "susığırı" ]
  Büyüknefes köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
1928: Büyüknefes
Y17, Y640: Távion [ Luw ]
As-1740: Tawinia / Taania
■ Antik Galatia ülkesinin üç başkentinden biri olan Tavion/Tavium kenti ören yeri köyün hemen dışındadır. Eski-Asur kayıtlarında zikredilen Tawiniya kenti bu yörede olmalıdır. (Barjamovic 301). SN
  Delice köy - Yerköy - Yozgat
■ Hüyük köyünün Abdallar mahallesi anlamında. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aydıngün köy - Yerköy - Yozgat
Eski adı: Midiliç
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1953 senesinde Bulgaristanlılar iskân edildi. Manav
■ Köy halkı Bulgaristan Muhacir'i Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereboymul köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
1928: Kötü Boymul [ Tr Boymul "aş." ]
  Bacılı köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
1907hk: Bacılı
■ Köy 19. yüzyılda halkı Oğuz Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Cakcak köy - Yerköy - Yozgat
1928: Cakcak
  Güneşli köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kaygılı köy - Şefaatli - Yozgat
1928: Kaygılı
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaosmanoğlu köy - Yerköy - Yozgat
1928: Karaosman
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Alifakılı köy - Şefaatli - Yozgat
1928: Alifakılı
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Harkaşan köy - Yerköy - Yozgat
1928: Harkaşan [ Tr "eşekçiler" ]
  Gülyayla köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
1968: Dağboymul
■ Boymul/moymul, beyaz boyunlu yırtıcı kuştur. Bu kuş, "Irk Bitig" ve "Dîvânu Lügâti't-Türk"te de geçmektedir. Tunahan KOÇAK
  Musabeyli mah - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
1928: Musabeyli
Türkmen (KızılKocalu ) yerleşimi
■ Mahalle'nin kurucusu Türkmenler'dir. Mahalle halkı günümüzde Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıyaprak köy - Yerköy - Yozgat
1928: Gülabi [ Kürd/Tr "aş." ]
  Akçakoyunlu köy - Şefaatli - Yozgat
1907hk: Akçakoyun
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Musabeyliboğazı köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
■ Köyün kurucusu Türkmenler'dir. Köy halkı günümüzde Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kınık Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Dedeli köy - Şefaatli - Yozgat
1907hk: Dedeli
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacımusalı köy - Yerköy - Yozgat
1928: Hacımusalı
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Saray bld - Yerköy - Yozgat
1928: Saray
  Penbecik köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
1928: Penbecik
Alevi yerleşimi
  Beyvelioğlu köy - Yozgat_M - Yozgat
1928: Beyvelioğlu
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Derbent köy - Yozgat_M - Yozgat
1907hk: Derbent
  Bağyazı köy - Şefaatli - Yozgat
1926h: Rızvan
■ Köy halkı Rumeli göçmeni Türkler ile yörenin yerlisi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çorak köy - Yozgat_M (Musabeyli bucağı) - Yozgat
1928: Çorak
Alevi yerleşimi
  Derekışla köy - Yozgat_M - Yozgat
1928: Derekışla
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Köycü köy - Yerköy - Yozgat
1928: Köycü


Grafik harita göster     haritada ara : km