Yomra'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  İkisu mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: K. Samaruksa
Y1432bw: Samárouksa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kanuni mah Oymalıtepe - Yomra - Trabzon
1960k: Tepeköy
1876s, 1928k: Sifter
  Yeşilpınar mah Oymalıtepe - Yomra - Trabzon
1960k: Demirciler
1928k: Suguru
  Kaşüstü mah - Yomra - Trabzon
1928k: Kuxla
1522t, 1876s: Koxali
Y1432bw: Kúxula
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19. yy sonunda Rum kilisesi, manastırı ve bir öğretmeni olan Rum okulu vardı. SN
  Çınarlı mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: B. Şana
Y1432bw: Sýaina
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Pınarlı mah - Yomra - Trabzon
1960k: Çukur
1928k: K. Şana
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Şana için Çınarlı-Yomra köyüne bakınız. SN
  Özdil mah - Yomra - Trabzon
1522t, 1928k: Uz-Mesaxor [ Yun ouz-mesáxôra "uz (?) ortaköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Oymalıtepe mah - Yomra - Trabzon
1960k: Oymalı
1522t, 1928k: Kodil/Kotil [ Yun kotylê "çanak" ]
  Şanlı mah - Yomra - Trabzon
1928k: Şana
Y1432bw: Syáina
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Pınarlı (Küçük Şana) köyünden ayrıldı. Şana adı için Çınarlı-Yomra köyüne bakınız. SN
  Çamlıyurt mah - Yomra - Trabzon
1928k: Ağrit [ Yun agrídi "yabanlık" ]
  Kıratlı mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: Xozarak [ Yun xôsaraki "toprak yığıncığı" ]
  Ocak mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: Bacilak [ Yun ]
  Kılıçlı mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: Simona
■ Eski Simona köyü, Maden, Kılıçlı ve Tandırlı olarak üç köye bölündü. SN
  GülYurdu mah - Yomra - Trabzon
1960-: KalafkaArdıçlı [ Yun kaláphika "kalafat" ]
  Tandırlı mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: Simona [ Yun ]
■ Eski Simona köyü, Maden, Kılıçlı ve Tandırlı olarak üç köye bölündü. SN
  Maden mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: Simona
  Yomra ilçe - Yomra - Trabzon
1901hb: Yomura
Y1895p: Gemourá
1928k: Yomra (idari bölge) [ Yun gêmourá ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ İlçeye adını veren asıl Yomra 3 km daha batıda ve tepede olan Yalıncak (Yemora) köyüdür. Nahiye/kaza merkezi 19. yy'da Dirona köyüne (şimdi Gürsel mahallesi) taşındı. Sahilde batıya doğru genişledi. SN
  Gürsel mah Yomra - Yomra - Trabzon
1928k: Dirana/Durana
Y1382bw: Dryôna
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da Yomra nahiyesinin idari merkezi buraya taşındı. Mihail Panáretos'un Trabzon vekayinamesi 1382 yılındaki veba salgınında köy nüfusunun kırıldığını belirtir. SN
  Kayabaşı mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: Kân
  Sancak mah Yomra - Yomra - Trabzon
Y1895p: Kúxla [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Taşdelen mah - Yomra - Trabzon
1876s, 1928k: Kalafka [ Yun kaláphika "kalafat" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çamlıca mah Yomra - Yomra - Trabzon
1522t, 1928k: Civera
Y1364bw: Kintsyberá [ Luw ]
  Kömürcü mah - Yomra - Trabzon
1960-: KalafkaHatipli [ Yun kaláphika "kalafat" ]
  Yokuşlu mah - Yomra - Trabzon
1928k: Mesona yk.
1522t: Mesona
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km