Yomra'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  İkisu mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 K. Samaruksa
Y1432 📖 Samáruksa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kanuni mah Oymalıtepe - Yomra - Trabzon
1960 📖 Tepeköy
1876s 📖 Sifter
  Yeşilpınar mah Oymalıtepe - Yomra - Trabzon
1960 📖 Demirciler
1928 📖 Suguru
  Kaşüstü mah - Yomra - Trabzon
1928 📖 Kuxla
1522t 📖 Koxali
Y1432 📖 Kúxula
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19. yy sonunda Rum kilisesi, manastırı ve bir öğretmeni olan Rum okulu vardı. SN
  Çınarlı mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 B. Şana
Y1432 📖 Sýaina
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Pınarlı mah - Yomra - Trabzon
1960 📖 Çukur
1928 📖 K. Şana
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Şana için Çınarlı-Yomra köyüne bakınız. SN
  Özdil mah - Yomra - Trabzon
1522t 📖 Uz Mesaxor [ Yun mesoxôra "ortaköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Oymalıtepe mah - Yomra - Trabzon
1960 📖 Oymalı
1522t 📖 Kodil / Kotil [ Yun kotíli "çanak" ]
  Şanlı mah - Yomra - Trabzon
1928 📖 Şana
Y1432 📖 Syáina
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Pınarlı (Küçük Şana) köyünden ayrıldı. Şana adı için Çınarlı-Yomra köyüne bakınız. SN
  Çamlıyurt mah - Yomra - Trabzon
1928 📖 Ağrit [ Yun agrídi "yabanlık" ]
  Kıratlı mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 Xozarak [ Yun xôsaraki "toprak yığıncığı" ]
  Ocak mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 Bacilak [ Yun ]
  Kılıçlı mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 Simona
■ Eski Simona köyü, Maden, Kılıçlı ve Tandırlı olarak üç köye bölündü. SN
  GülYurdu mah - Yomra - Trabzon
<1960 📖 Kalafka Ardıçlı [ Yun kaláfika "kalafat" ]
  Tandırlı mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 Simona [ Yun ]
■ Eski Simona köyü, Maden, Kılıçlı ve Tandırlı olarak üç köye bölündü. SN
  Maden mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 Simona
  Yomra ilçe - Yomra - Trabzon
Y1895 📖 Gemourá
1928 📖 Yomra (idari bölge)
1876a 📖 Yomera (nahiye) [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ İlçeye adını veren asıl Yomra 3 km daha batıda ve tepede olan Yalıncak (Yemora) köyüdür. Nahiye/kaza merkezi 19. yy'da Dirona köyüne (şimdi Gürsel mahallesi) taşındı. Sahilde batıya doğru genişledi. SN
  Gürsel mah Yomra - Yomra - Trabzon
1928 📖 Dirana / Durana
Y1382 📖 Dryôna [ Yun "meşeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da Yomra nahiyesinin idari merkezi buraya taşındı. Mihail Panáretos'un Trabzon vekayinamesi 1382 yılındaki veba salgınında köy nüfusunun kırıldığını belirtir. SN
  Kayabaşı mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 Kân
  Sancak mah Yomra - Yomra - Trabzon
Y1895 📖 Kúxla [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Taşdelen mah - Yomra - Trabzon
1876s 📖 Kalafka [ Yun kaláfika "kalafat" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çamlıca mah Yomra - Yomra - Trabzon
1522t 📖 Civera
Y1364 📖 Kintsyberá
  Kömürcü mah - Yomra - Trabzon
<1960 📖 Kalafka Hatipli [ Yun kaláfika "kalafat" ]
  Yokuşlu mah - Yomra - Trabzon
1928 📖 Mesona yk.
1522t 📖 Mesona
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yenice mah - Yomra - Trabzon
1928 📖 İşgivroz / İşkivroz [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km