haritada ara :   km  
Yenişehir'de 113 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Paşayayla mah - Yenişehir - Bursa
1885 📖 Paşayaylası
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yenişehir ayanı Ethem Paşa'ya ait mülkte 19. yy sonlarında muhacir yerleşkesi olarak kurulduğu anlatılır. SN
Burcun mah - Yenişehir - Bursa
1933 📖 Burcun
Marmaracık mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Mermerecik [ Yun marmarâs "mermerli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1912'de Surp Araçavoratz Kilisesi ve iki Ermeni okulu vardı. (VanV). SN
Fethiye mah - Yenişehir - Bursa
1911h 📖 Fethiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy arazisi Marmaracık köyü Ermenilerinin mülkü iken 1880'lerde gelen Bulgaristan göçmenleri tarafından zaptedildiği için Fethiye adı verilmiştir. SN
Yeniköy mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Cedid [ Tr "yeni" ]
1521t 📖 Yoğurdukara Mezrası
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Koyunhisar mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Hamidiye
1487a 📖 Koyunhisar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Eski bir köy olan Koyunhisar 1880'lerde boş olduğundan Bulgaristan muhacirleri tarafından Hamidiye adıyla yeniden kuruldu. SN
Selimiye mah - Yenişehir - Bursa
Eski adı: Kabaçınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (Gurnik) yerleşimi.
Toprakocak mah - Yenişehir - Bursa
1890hk 📖 Toprakocak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1890 dolayında yasadışı yoldan kurulduğu anlatılan muhacir yerleşkesidir. SN
Kavaklı mah - Yenişehir - Bursa
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1880'lerde Bulgaristan göçmenleri tarafından kuruldu. Daha sonra bir miktar Çerkes iskan edilince Çerkeskavaklı adı bir süre kullanıldı. SN
Menteşe mah - Yenişehir - Bursa
1487a 📖 Menteşe
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
Çardak mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Çardak
Karacaali mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Karaali
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. Utku Oziz
Süleymaniye mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Süleymaniye
1521t 📖 Gülşencik
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Çayırlı mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Okuf
1521t 📖 Vakıf
■ Barkan 239'da 'Vakıf' adı (ve statüsü) görülür. Daha sonra kullanılan Okuf/Okıf adı bundan bozulmuş olmalıdır. SN
Çeltikçi mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Çeltikçi
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. Utku Oziz
Yıldırım mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Yıldırım
Eski adı: Kadıkalktı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Dereköy mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Dereköy
Karasıl mah - Yenişehir - Bursa
1487a 📖 Karasilü / Karasılı
Karaköy mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Karadere
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
Ayaz mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 K. Ayas
Yolören mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Mekri / Meğri
1487a 📖 Makri [ Yun makrê "uzun" ]
Karacaahmet mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Karacaahmet
Akçapınar mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Akçapınar
Demirboğa mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Temürboğa
Reşadiye mah - Yenişehir - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Kirazlıyayla mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Kirazlıyayla
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (Gurnik) yerleşimi.
Söylemiş mah - Yenişehir - Bursa
1487a 📖 Sülemiş [ Tr "öz." ]
Barcın mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Barçınlu [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köydeki Aleviler, Bulgaristan'dan gelme Türkmen-Aleviler'dir. Mursallı
Orhaniye mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Hacıömer
1521t 📖 Xocaömer
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Osmaniye mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 -
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Kozdere mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Kozderesi
Cihadiye mah - Yenişehir - Bursa
1487a 📖 Karakilise
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Beypınarı mah - Yenişehir - Bursa
1933 📖 Beypınarı
Subaşı mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Yağrıncık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yenişehir ilçe - Yenişehir - Bursa
1484 📖 Yenişehir
Y1308 📖 Melangeia / Malágina [ Yun "karatoprak" ]
Akbıyık mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Akbıyık Zaviyesi
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Akbıyık Şeyh'in zaviye ve türbesinden ötürü bu adı almıştır. SN
Avşar mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
Alaylı mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Alaylı
Yazılı mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Sekeri
1521t 📖 Zekeriya?
■ Ö. L. Barkan'a göre 1518 tarihli tahrir defterinde anılan Zekeriya köyüdür. (Bursa 147.) SN
Çiçeközü mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Lumbe / Lümbe
1910b 📖 Ulumbey
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Akdere mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Akdere
Mahmudiye mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Mahmudiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Karabahadır mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Karabahadır
Mecidiye mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Mecidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbinden sonra Svalenik, Ljublen, Balaban ve Omurtag köylerinden gelmişlerdir. Manav
Karaamca mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Karaomca / Karamca
1521t 📖 Kara Omca
Papatya mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Papadya
■ Muhtemelen sözcüğün özgün anlamı olan `papaz hanımı` adından. SN
Kızılhisar mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Kızılhisar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Çelebi mah - Yenişehir - Bursa
1573t 📖 Çelebi
Yarhisar mah - Yenişehir - Bursa
1484 📖 Yarhisar
■ Osmanlı Beyliğinin ilk fethettiği Bizans kalesi olarak tarihe geçmiştir. Rumca adı (varsa) meçhuldür. SN
Günece mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Güneyce
Aydoğdu mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Hezargrad [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Hezargrad Bulgaristan'daki Razgrad kentinin Türklerce bilinen adıdır. 1894'te Hezargrad muhacirleri yerleştirildi. SN
■ Yakındaki Aydoğdu Bey türbesinden esinlenilerek ismi değiştirilmiştir. Manav
Ebeköy mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Ebeköy
Toprakdere mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Toprakderesi
Kızılköy mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Soğucakpınar | Kızılköy
Çamönü mah - Yenişehir - Bursa
1928 📖 Rustum
1573t 📖 Şehameddin | Rüstem
1521t 📖 Şehabeddin
Gökçesu mah - Yenişehir - Bursa
1521t 📖 Gökçesu
Köprühisar mah - Yenişehir - Bursa
1487a 📖 Köprühisar
Terziler mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Terziler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Hayriye mah - Yenişehir - Bursa
1911h 📖 Karıcadere (mv)
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
İncirli mah - Yenişehir - Bursa
1487a 📖 İncirli
Eyerce mah - Yenişehir - Bursa
1910b 📖 Eğerci
Uzunkaş mah - Yenişehir (Kuzucubelen bucağı) - Mersin
1928 📖 Apsun [ AnaD ]
Turunçlu mah - Yenişehir (Kuzucubelen bucağı) - Mersin
1916hb 📖 Turunçlu
Karahacılı mah - Yenişehir (Kuzucubelen bucağı) - Mersin
1928 📖 Karahacılı
İnsu mah - Yenişehir - Mersin
1928 📖 İnsu
Çukurkeşlik mah - Yenişehir - Mersin
1928 📖 Çukurkeşlik [ Tr keşlik "manastır" ]
1916hb 📖 Çukur Kilise
Çavak mah - Yenişehir - Mersin
1916hb 📖 Çavaş
Menteş mah Mezitli - Yenişehir - Mersin
1928 📖 Menteş
Kocavilayet mah - Yenişehir - Mersin
1928 📖 Kocavilayet
Yenişehir ilçe - Yenişehir - Mersin
Eski adı: -
■ Mersin merkez ilçesinin 2008 yılında bölündüğü yapay ilçelerden biridir. SN
Acar mah Koyunalan - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Cedelî [ Kr/Tr "kavgalı" ]
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
Çakmak mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Cimikan [ Kr "ikizler" ]
Pınarlık mah Çakmak - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Kanimaran [ Kr "yılanlıpınar" ]
Ulular mah Çakmak - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Gezeran
Dikentepe mah - Yenişehir (Pirinçlik bucağı) - Diyarbakır
K 📖 Tell Xarman [ Ar/Kr "harmanhöyük" ]
Ekinciler mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Ekinciyan [ Kr/Tr "ekinciler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Uzun süre Ermeni yerleşimi olarak kullanılan Ekinciler Höyüğü, yoğun bir şekilde yerleşime maruz kalmıştır. IraTzourou
Çardakaltı mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Gulican / Gulciyan
Geyiktepe mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Geyiktepe
Sarıyatak mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Taxtaboş [ Kr/Tr taxtê pûş "taraça, cihannüma" ]
Bozek mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Bozek
Örnek mah Yaytaş - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Ornak
Zorköy mah Yaytaş - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Al
Yukarınasırlar mah Yenişehir - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Nasırî yk.
Yaytaş mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Cıksor
E1912 📖 Cığtsor [ Erm "dal dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alpu mah Yaytaş - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Karaverî
Dökmetaş mah Yenişehir - Yenişehir - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖 Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Üçkuyu mah Yenişehir - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Üçkuyu
Sancar mah Yaytaş - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 İğliyan
Güvendere mah Bağlar - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Kamişek [ Kr ]
Hantepe mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Tell Ham [ Ar/Kr "hantepe" ]
Yenimahalle mah Sivritepe - Yenişehir - Diyarbakır
1913z 📖 Terziyan
■ © 02.11.1913 Sahtekarlık maddesinden maznun Eğil nahiyesi Terziyan karyesinden Hasan Ferhomorto'nun yakalanıp hapse atıldığı. deyar heyran
Dokuzçeltik mah Yenişehir - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxkend


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.