Yeşilyurt'da 70 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy köy - Yeşilyurt - Tokat
1925h 📖 Yeniköy
  Çırdak köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
Ç1920~ 📖 Dırmıc'kıt
1907hk 📖 Çardak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Çıkrık bld - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1907hk 📖 Çıkırık
  Kuşçu bld - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1907hk 📖 Kuşçu
  Doğanca köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1928 📖 Çerkeztanışman
1925h 📖 Tanışman
Ç1920~ 📖 Hatuksogey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Kuzey Kafkasyanın Kabardey bölgesinden gelen ailelerden kurulmuştur. Çerkezce köy adı: Hatuksogey'dir. Sonra Çerkez Danişment olmuştur. Sonrada Doğanca köyü olmuştur. Şimdide köy halkının kararı ile Çerkez Danişment ismini tekrar almıştır. Hapatuko
  Sekücek köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1925h 📖 Sökücek
Alevi yerleşimi
  Yeşilyurt ilçe - Yeşilyurt - Tokat
1925h 📖 Arabacımusa
1907hk 📖 Musaköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Resmi adı, 1987'de ilçe olana kadar Arabacımusa idi. Ama halk Musaköy derdi. Tren istasyonundaki levhada bile öyle yazardı. Köy adıyla ilçe olunmaz diye düşünülmüş olmalı ki resmi adı Yeşilyurt olarak değiştirildi. Burak Ertaştan
■ İlçemizin temelini 'Musaköy' oluşturmaktadır. 13 hane ile kurulan köy, 1864 Kafkas göçmenleri, 1877 - 1878 Osmanlı Rus harbi Kars-Erzurum, Bayburt ve Artvin göçmenleri ile büyümüş, 1932'de tren hattının gelişiyle ivme kazanmıştır. 1950'den itibaren 'Arabacı Musaköy' olarak anılmaya başlayan köy 1972 yılında belde statüsü kazanmış, 1984 -1986'te 114 hane Afgan göçmenlerinin iskanı ile canlılık kazanmış, nihayet 4 Temmuz 1987 tarihinde ilçe olarak ilan edilmiştir. Hapatuko
  Karagözgöllüalan köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1925h 📖 -
Alevi yerleşimi
  Doğlacık köy - Yeşilyurt - Tokat
1928 📖 Tuğlacık / Doğlacık
  Yağmur köy - Yeşilyurt - Tokat
1907hk 📖 Kuşçu
Alevi yerleşimi
  Damlalı köy - Yeşilyurt - Tokat
1925h 📖 Kösürük
  Karacaören köy - Yeşilyurt - Tokat
1907hk 📖 Karacaören
  Ekinli köy - Yeşilyurt - Tokat
1928 📖 Tucuk
1907hk 📖 Tuncuk
■ Yöre halkı hâlâ Tucuk der. Burak Ertaştan
  Büğet köy - Yeşilyurt - Tokat
1928 📖 Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
  Kavunluk köy - Yeşilyurt - Tokat
1907hk 📖 Kavunluk
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Karaoluk köy - Yeşilyurt - Tokat
1925h 📖 Karaoluk
Alevi yerleşimi
  Sivri köy - Yeşilyurt - Tokat
1925h 📖 Sivri
Alevi yerleşimi
  Cumhuriyet mah - Yeşilyurt - Malatya
Eski adı: -
■ Boşaltılan Onatlı, Doğangeçit, Kırlangıç, Oluklu, Işıklı köylerinin halkını iskan etmek amacıyla kurulmuş yeni köydür. SN
  Gözene mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Gözene
Sünni Türk yerleşimi
■ Gözene adı muhtemelen Süryanice `cevizli` anlamına gelen bir isimden uyarlanmıştır. 13. yy'a ait Süryanice Ebül Ferec vekayinamesinde köy yakınında bulunan dağın adı Bêth Gôzê `cevizyurdu` olarak kaydedilir. TİB 2.184. SN
■ Bu çevrede bulunan tek Sünni Türk köyüdür. alamut1
  Kırlangıç mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Kırlangıç
  Işıklı mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Budalauşağı [ Tr "abdal" ]
  Oluklu mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Yk. Zeydanlı [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Halk arasında Yukarı Zeydanlı olarak adlandırılır. alamut1
  Onatlı mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Kilise
  Doğangeçit mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Mamazar
  Çayırköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Pirpirimler [ Er/Kr pirpirim "semizotu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tohma mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Kürdü | Küpeli
■ 2000 yılından sonra inşa edilen yeni yerleşim alanına Tohma Çayı'nın adı veridli. Tohma Çayı, Gürün ve Darende'den gelip Fırat'a kavuşan ırmağın adıdır. Daha fazla bilgi için Gürün ilçesine bakınız. SN
  Görgü mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Cafana
Türkmen yerleşimi
■ Eski Görgü köyü 4 km kadar güneydedir. SN
  Kuşdoğan mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Kuşdoğan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuyulu mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Aliağaevi | Kuyulu
  Karahan mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Karahan
  Yalınkaya mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Mandol [ Kr/Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Mandollu aşireti Rişvan federasyonunun bir şubesidir. SN
  Kırkpınar mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Kırkpınar
  Fatih mah - Yeşilyurt - Malatya
Eski adı: -
  Duruldu mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Elemendik
Türkmen yerleşimi
  Bindal mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Bekir Xiştik
  Göktarla mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Pertek [ Erm pertag "kalecik" ]
  Özal mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Molikan aş. + yk. [ Kr molîkan "aş." ]
1916h 📖 Molikanlı Kışlası
  Seyituşağı mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Seyiduşağı aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Duranlar mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Musturi
  İkizce mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Haçova aş.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Atalar mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Haçova yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şahnahan mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Şahnahan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tepeköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Kasrik [ Kr "kalecik" ]
  Sütlüce mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Şakşak
  Topraktepe mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Topraktepe
■ Sütlüce köyünden ayrıldı. SN
  SütlüceYenimahalle mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Mandara
  Kendirli mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Kirli
  Yakınca mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Kileyik
  Samanköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Samanköy
Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
  Topsöğüt mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Topsöğüt
  Dilek mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h 1928 📖 📖 Tilek [ Kr "höyücek" ]
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
  Kadiruşağı mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Kadiruşağı
Türkmen yerleşimi
  Yeşilyurt ilçe - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 İsmetpaşa
E1878 1902hb 📖 📖 Çırmıxti [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bostanbaşı mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Barguzu
1902hb 📖 Barguzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Uğrak mah Dilek - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Hilan
  Gündüzbey mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Gündüzbey
  Tecde mah Malatya - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Tecde / Decde [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pınarbaşı mv - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Pınarbaşı
■ Yeşilyurt ve Malatya'yı sulayan Pınarbaşı Çayının ana kaynağıdır. Eski kaynaklarda anılan Zernuk ırmağının burası mı, daha güneyde mi olduğu anlaşılamadı. SN
  Yaka mah - Yeşilyurt - Malatya
Eski adı: Bidim
  Kozluk mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Kozluk
  Gölpınar mah Dilek - Yeşilyurt - Malatya
1916h 📖 Sülükoğlu
  Su mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Banazi aş.
1914hk 📖 Banasi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Konak mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Banazi yk.
  Kiltepe mah Malatya - Yeşilyurt - Malatya
1946 📖 Çarmuzu
  Aşağıköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Aşağıköy Türk + Aşağıköy Kürt
1835 1928 Porga (idari bölge)
■ Porga nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Öncü mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Zerne
Y1057 📖 Atzarnouk (neh)
Y961 📖 Zarnuxos (neh) [ Ar az-zarnûk ]
■ I. Basileos'un 872-873 Toros seferi dolayısıyla vekayinamelerde anılan Zarnoux/Atzarnouk ırmağı, Yeşilyurt (Çırmıktı) ilçesine akan Pınarbaşı değil burası olmalıdır. ■ Zerne köyü bir dönem Adıyaman Çelikhan ilçesine bağlı idi. SN
  Ortaköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 Ortaköy Türk + Ortaköy Kürt
  Üçgöze mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Rafa
  Salkonak köy - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Bügezi / Büyezi [ Kr bigezî ]


Grafik harita göster     haritada ara : km