haritada ara :   km  
Yayladere'de 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
1908z 📖 Seter
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Seter köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
■ Alevi Zaza yerleşimi metonio
Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1901hb 📖 Zimtek
1518t 📖 Zimtik (aş.)
Zaza (Sünni) (Zimtek) yerleşimi
Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946 📖 Pargasor [ Erm pargatsor "sarp dere" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Parg sıfatı `keskin`, `ekşi` veya `sarp` anlamına gelebilir. Köyün altında Horivank (Erm `Kuyumanastır`) deresi bulunur. SN
Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Çemizeyni [ Kr çemêzeyni "Zeynel kaynağı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yavuztaş köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Taru
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
E1902 📖 Surp Luys [ Erm "kutsal ışık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermeniler ve Alevilerce kutsal ziyaret yeri sayılmıştır. SN
Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Maskânı Herdif [ Zz Maskan "aş." ]
E1902 📖 Hardiv [ Erm ]
1901hb 📖 Herdif
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
■ Maskan aşiret adı, Herdif köyün eski adıdır. Köy halkı Sünni Zazadır. metonio
Haktanır mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Xup
E1902 📖 Xuptsor | Xubeg [ Erm խոփձոր "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Akçadamlar mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Xubik
E1878 📖 Xubeg / Xubig [ Erm "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Aydınlar köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Çuğ
Kürt (Sünni) yerleşimi
Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
Eski adı: Asuran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Zaza köyü idi. 1993'te boşaltılarak tahrip edildi. SN
Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Xolxol [ Erm/Kr "çağlayan" ]
Yolgüden mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Ekrek
E1901 📖 Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 50 hane Ermeni nüfusu ve 1822 tarihli Surp Minas kilisesi vardı. SN
Hasköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Hasköy
Zaza (Sünni) (Gırasor) yerleşimi
Doğucak köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Cikoğlu [ Kr/Tr "Çingene" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Komik
E1902 📖 Kmek [ Erm "ağılcık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sarıtosun mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Conag [ Erm "çavdargöze" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Batıayaz köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Mırun + Xarsek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kırköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Kır
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Deştil [ Kr deşttîl "höyükova" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Esasen Alevi Kürt köyü olup 90'lı yıllarda boşaltılmıştır. metonio
Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Anzivik?
1901hb 📖 Arzivig [ Erm "kartalcık?" ]
1518t 📖 Azm.nik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Xozovit [ Erm xozhovid "domuz yayla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Heftaric
E1902 📖 Havdaric Հաւտառիճ [ Erm ]
1518t 📖 Haftaric aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Zeynallu [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Bilekkaya x - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Herkeb
1901hb 📖 Herkap [ Erm հերքաբ "tarla kıyı" ]
■ Erm «herk» `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; «ap» `su kenarı`. SN
■ Hormek aşiretinden Alevi Zaza yerleşimi metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.