haritada ara :   km  
Yayladere'de 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1518t 1901hb 📖Zimtik/Zimtek (aş.)
Zaza-Sünni (Zimtek) yerleşimi
Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
1908z 📖: Seter
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Seter köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
■ Alevi Zaza yerleşimi metonio
Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Çemizeyni [ Kr çemêzeyni "Zeynel kaynağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yavuztaş köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Taru
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
E1902 📖: Surp Luys Սուրբ Լոյս [ Erm "kutsal ışık" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermeniler ve Alevilerce kutsal ziyaret yeri sayılmıştır. SN
Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946 📖: Pargasor [ Erm pargatsor "sarp dere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Parg sıfatı `keskin`, `ekşi` veya `sarp` anlamına gelebilir. Köyün altında Horivank (Erm `Kuyumanastır`) deresi bulunur. SN
Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Maskânı Herdif [ Zz Maskan "aş." ]
1901hb 📖: Herdif [ Zz "toplanma yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
■ Maskan aşiret adı, Herdif köyün eski adıdır. Köy halkı Alevi Zazadır. metonio
Haktanır mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xup
E1902 📖: Xuptsor | Xubeg [ Erm խոփձոր "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akçadamlar mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xubik
E1878 📖: Xubeg / Xubig [ Erm "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Aydınlar köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Çuğ
Kürt-Sünni yerleşimi
Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
Eski adı: Asuran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Alevi Zaza köyü idi. 1993'te boşaltılarak tahrip edildi. SN
Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xolxol [ Erm/Kr "çağlayan" ]
Yolgüden mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Ekrek
E1901 📖: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1915 öncesinde 50 hane Ermeni nüfusu ve 1822 tarihli Surp Minas kilisesi vardı. SN
Hasköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xasköy
E1900~ E1900~Xaçigyan
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Gırasor) yerleşimi
Doğucak köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Cikoğlu [ Kr/Tr "Çingene" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Komık
E1902 📖: Kımek [ Erm "ağılcık" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sarıtosun mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Conag [ Erm "çavdargöze" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Batıayaz köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Mırun + Xarsek [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kırköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Kır/Xır
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Deştil [ Kr deşttîl "höyükova" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Esasen Alevi Kürt köyü olup 90'lı yıllarda boşaltılmıştır. metonio
Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Anzivik?
1901hb 📖: Arzivig [ Erm "kartalcık?" ]
1518t 📖: Azm.nik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xozovit [ Erm xozhovid "domuz yayla" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Heftaric
E1902 📖: Havdaric Հաւտառիճ [ Erm ]
1518t 📖: Haftaric aş. + yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Zeynallu [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bilekkaya x - Yayladere - Bingöl
1901hb 1928 📖Herkap/Herkeb [ Erm հերքաբ "tarla kıyı" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Erm «herk» `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; «ap» `su kenarı`. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.