Yakutiye'de 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yazıpınar mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Tırkini
E1902 📖 Tarkuni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 52 hane Ermeni ve 6 hane müslim nüfus ile Surp Hagop kilisesi vardı. 1895'te yağmalandı. SN
  Uzunyayla mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Ortuği / Ortuzi
E1902 📖 Ortuği [ Erm "bağyolu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altıntepe mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Kömk / Gönk
E1902 📖 Komk [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ArıBahçe mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Uğdasor / Ağdasor [ Erm uğd? "deve" ]
E1902 📖 Ağdatsor [ Erm ağd? "tuzla, şor" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayırca mah - Yakutiye - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖 Badişen / Badişan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te yağmalanıp halkı din değiştirmeye zorlanan köyler arasında sayılır. SN
  Yerlisu mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Erkinis
E1902 📖 Ergnisd երկնիստ [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Altınbulak mah - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖 Tifnik
E1902 📖 Tıvnig [ Erm "Dvin'cik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenistan'daki Dvin/Tvin kenti ile Tercan ve Urfa'daki Dvnig/Tıvnig köyleri bulunur. Dvin adının kökeni açık değildir. ■ 1895'te tamamen yağmalandı, kilise yakıldı. SN
  Aktoprak mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Xaçikvank
E1902 📖 Xaçgavank [ Erm "küçük haç manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy'da kurulan ve hakiki haçın bir parçasını barındırdığı rivayet edilen Xaçik Manastırı bu köydedir. 1895'te tamamen yağmalandı. SN
  Mülk mah - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖 Mülk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çiftlik mah - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖 Çiftlik
E1902 📖 Gagaric Կակառիճ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 1143 Ermeni, 234 Türk nüfusu vardı. Çok sayıda Ermenice yer adında görülen «aric» sözcüğünün anlamı açık değildir. SN
  Yeşilova mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Kircinkoz / Gircinkoz
E1902 📖 Gırçınkots [ Erm "kamışlı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 180 Ermeni 36 Türk nüfusu vardı. 1895'te tamamen yağmalandı. SN
  Ortadüzü mah - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖 Kevaxor
E1902 📖 Keğaxor Գեղախոռ [ Erm "köyahır? güzelahır?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Umudum mah - Yakutiye - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖 Umudum | Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te yağmalandı ve nüfusunun bir bölümünü kaybetti. 1902'de 60 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop adlı yeraltı kilisesi vardı. SN
  Dadaşkent mah Aziziye - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Gân
E1902 📖 Gan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 300 hane Ermeni ve 100 hane İslam nüfusuyla Erzurum ovasının en önemli Ermeni yerleşimi idi. SN
  İbrahimhakkı mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Şeyxköy
E1902 📖 Şıxnots [ Erm "şeyh yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilyayla mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 1928 📖 📖 Arzıti / Arzutu
E506 📖 Ardzati Արծաթի [ Erm "gümüşlü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonlarında 10 hane Ermeni, 50 hane Katolik Ermeni ve 20 hane Müslüman nüfusu vardı. Yine Eprigyan'ın aktardığı başka bir kaynağa göre 1880 nüfusu 210 Ermeni ve 130 Müslim idi. Köyün yakınında bulunan Surp Lusavoriç manastırı Erzurum bölgesindeki Katoliklerin en önemli ziyaret yeri idi. SN
  Yakutiye ilçe - Yakutiye - Erzurum
Eski adı: -
■ Erzurum şehir merkezinde İlhanlı vezirlerinden Emir Cemaleddin Yakut tarafından 1310 yılında inşa ettirilen Yakutiye medresesine istinaden 2008'de yaratılmış yeni ilçedir. SN
  Soğucak mah - Yakutiye - Erzurum
1902a 1916h 📖 📖 Soğukçermik [ Tr "soğuk ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolgeçti mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 1928 📖 📖 Sitavuk / Sitavuğ
1916h 1928 📖 📖 Tsitahoğ [ Erm ձիթահող/ձիթհող "yağ toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880 nüfusu 1187 Ermeni ve 72 Türk idi. SN
  Kırmızıtaş mah Yakutiye - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1960 📖 Alacasırt
1916h 📖 Kamber
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Muratgeldi mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902 📖 Dinarikom [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çayırtepe mah - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Müdürge
E1662 📖 Mudurga Մուտուռկա [ Erm madurga "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bu köyün güneydoğu dışında bulunan Aziz Krikor Lusavoriç manastırı 19. yy'a dek Erzurum Ermenilerinin dinî merkezi ve piskoposluk makamı idi. SN
■ Mıdırge (Çayırtepe) köyündeki Kürtler, Redkan ve Azizi aşiretlerinden olup, Ağrıdan göç etmişler. Mar(d)astan
  Güzelova mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Tufanç
E1902 📖 Tıvantsk Թվանցք [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gülpınar mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1928 📖 Xedelemek?
E1912 📖 Xaramelik [ Tr "kara melik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1928 Dahiliye listesinde görülen ve sonraki yayınlarda tekrarlanan Xedelemek veya Xedelemek adı, eski yazıda ra yerine dal okumaktan ileri gelen bir yazım hatası olmalıdır. SN
  Tasmasor mv - Yakutiye - Erzurum
1928 📖 Tasmasor
E1902 📖 Tasmantsor [ Erm "dizme deresi?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erm «tasumn», tamlayan hali «tasman» `dizme, sıraya koyma, düzenleme`. SN
  Akdağ mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1902a 📖 Ağdağ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aydınlık mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1968 📖 Dumlu
1916h 1928 📖 📖 Hins
E1902 📖 Hintsk Հինձք [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha sonra Mıxitarist Katolik tarikatını kuran ünlü reformcu Mıxitar 1697-1699 yıllarında bu köydeki Kızıl Manastır'da hoca idi. 1880'de 692 Ermeni, 89 Müslim nüfus kaydedilmiştir. SN
  Güngörmez mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1902a 📖 Güngörmez
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kösemehmet mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kösemehmet
  Kırkgöze mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1946 📖 Şipek
E1902 1916h 📖 📖 Çipağ / Çipak [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Karş. Tortum-Akbaba (Şipek) ve Adıyaman-Kâhta-Eceler (Çipek). SN
  Gökçeyamaç mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 1902 📖 190: Tavit / Tafta
E1902 📖 Tavtakeğ [ Erm "Davut köyü" ]
  Söğütyanı mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kelevürt
E1902 📖 Kaylhovid [ Erm "kurt yaylası" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeşildere mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Giregösek
E1902 📖 Giragosag [ Erm "Giragos'çuk (öz.)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Köşk mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Köşk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karagöbek mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1902a 📖 Karagöbek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güzelyayla mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1809z 📖 Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre köyün eski Ermeni nüfusu 1828'de Rusya'ya göçmüş, boşalan köye Hemşin köylerinden göçen Müslüman ve Ermeni nüfus yerleşmiştir. Eprigyan buradaki Hemşinli Ermenilerin Müslümanlarla yakın akrabalık ve hısımlık ilişkileri olduğunu anlatır. ■ 12.08.1949'da Güzelyayla adı verildi. SN
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zağki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran
  Şenyurt mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1809z 📖 Zağki
E506 📖 Dzağik gen. Dzağgi [ Erm "çiçek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy sonunda İran egemenliğine karşı Vahan Mamikonyan'ın başlattığı isyan dolayısıyla adı geçen Dzağik köyüdür. (Adontz 21). Dzağgi aynı adın tamlayan halidir. SN
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zagki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran
  Değirmenler mah - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖 Kerinç / Gerinç
E1902 📖 Grinçk / Griçk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km