Yahyalı'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çubuklu mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Karamadazı
Y390: Mátaza [ Luw ]
  Senir mah - Yahyalı - Kayseri
■ 1977'den itibaren iskân edilmiş ve 1985'te resmen köy statüsü kazanmıştır. SN
  Derebağı mah - Yahyalı - Kayseri
■ 1971 yılında Dereköy ve Elmabağı köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu. SN
  Elmabağı mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928k: Kestelic [ Yun kastelitza "kalecik" ]
  İlyaslı mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: İlyaslı
■ 15. yy'da burada bulunan Abdal İlyas zaviyesinden dolayı adlandırılmış olmalıdır. SN
  Dereköy mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928k: Dereköy
  Ulupınar mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Barazama
1919hb: Barsama/Barsuma [ Erm "Aziz Barsam (köyü)" ]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesi imiş. `Varsak Türkmeni` tazi teyide myhtaçtır. SN
  Kirazlı mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Kirazlı
1919hb: KalınKilise [ Tr ]
  Yahyalı ilçe - Yahyalı - Kayseri
1851d: Yahyalı
■ © 25.02.1851 1-Yahyalı'nın Niğde'den ayrılarak Kozan'a bağlanmasında madencilik vesaire açısından sakınca olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
  Kopçu mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Kopçu
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Kapuzbaşı mah - Yahyalı - Kayseri
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Ağcaşar mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Ağcaşar (başka yer) [ Tr "akça şehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
  Büyükçakır mah - Yahyalı - Kayseri
1958rg: Divriği
1919hb: Çakı[r]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
  Çubukharmanı mah - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: Horozpınarı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Kuzoluk mah - Yahyalı - Kayseri
yerleşimi
  Çamlıca mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Faraşa
Y950: Barassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Türkmen yerleşimi
■ Barassós adı Konst. Porphyrogenetos'ta görülür. (Grég. 120). 19. yy sonunda 350 haneli büyük bir Rum köyü idi. Ayios Minas manastırı ziyaretgâh idi. Mübadelede Selanik muhacirleri yerleştirilmiş ise de daha sonra çevre köylerden gelip yerleşen Varsak Türkmenleri çoğalmıştır. SN
  Çavdaruşağı mah - Yahyalı - Kayseri
1919hb: Çavdaruşağı [ Tr Çavdar "aş." ]
■ Çamlıca köyüne bağlı mezra iken 1997'de köy statüsü kazandı. SN
  Denizovası mah - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Taşhan köyüne bağlı mezra iken 1954'te Denizovası adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Avlağı mah - Yahyalı - Kayseri
hl: Torun
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ 1930 dolayında Torun Osman Ağa adlı kişi tarafından kurulmuş, önceleri Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken 1960 yılında köy statüsü kazanmıştır. SN
  Yeşilköy mah - Yahyalı - Kayseri
1919hb: Eşekpınar
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken ayrılarak Yeşilköy adını aldı. SN
  Sazak mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Sazak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ I. Dünya Savaşı sırasında Erzurum yöresinden gelen Kürt muhacirlere ek olarak 1930'larda Yunanistan muhacirleri iskân edilmiştir. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşim merkezi olan köyde Erzurum-Kars muhacirleri, Trakya muhacirleri ve Yörük aileler bulunmaktadır. Ermenilerden sonra köye ilk olarak Erzurum'un Horasan ilçesinden 1913 yılında Kürt kökenli Tosun'lar sülalesi gelerek yerleşmiş olup, halen köyün önemli nüfusunu bu sülalenin fertleri oluşturmaktadır. Yörüklerden Müsüroğlu yerleşim yapmaktadır. Mert Çakmak
  Taşhan mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
  Dikme mah - Yahyalı - Kayseri
■ 19. yy sonlarında Kars taraflarından gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Köyde Erzurum/Horasan göçmeni Türkmenler ve Aydın göçmeni Honamlı Yörük Türkmenler yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Karaköy mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Karaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Burhaniye mah - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1880'li yıllarda Kafkasya muhaciri Çerkeslerce iskân edilmiş ve Sultan II. Abdülhamid'in oğlu Burhan adı verilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km