Yağmurdere'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şaphane köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1515t: Şaphane
■ Anadolu'nun en önemli şap üretim merkezlerinden biri olmuştur. SN
  Dumanlı köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
Y1672bw, 1928k: Santa
■ Sekiz köyden oluşan bir bölge iken halen (çoğu terk edilmiş) sekiz mahalleli tek köydür. 17. yy'da buraya sığınan kripto-Hıristiyanlarca iskân edildi; 1856'da halkı Babıali'ye dilekçe vererek resmen Rum Ortodoks kilisesine katıldı. Mahalle adları 1856'da şöyle kaydedilmiştir: Piştofandôn (Piştoflu), Zurnaciandôn (Zurnacılı), Tsakalandôn (Çakallı), İsxanandôn (İşhanlı), Kozlarandôn, Pinatandôn (Binatlı), Terzandôn (Terzili), Kopalandôn (Goballı). Santa adının kökeni ve anlamı açık değildir. SN
  Yağmurdere köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1925ht: Keşişköyü
1642avk: Keşişkendi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Beşoba köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Pendemil [ Yun pentemyloi "beşdeğirmen" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km