Yüreğir'de 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
  Çine mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928: Cine
  Aydıncık mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
Eski adı: Kılavur
  Doğankent mah - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928: Mihmandar [ Tr "konuksever" ]
  Sazak mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928: Sazak
  Yüreğir ilçe - Yüreğir - Adana
1986g: - [ Tr "aş." ]
■ 19.06.1986 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yasayla Adana büyükşehir bölgesinde yaratılan ilçeye bir Oğuz aşireti olan Yüreğir adı verilmiştir. SN
  Havutlu mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928: Havutlu
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Mutlu mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1946: Madama
■ 13.03.1946'da Mutlu adı verildi. SN
  Yukarıçiçekli mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928: Unnaplı yk. [ Tr "hünnaplı (veya üzümlü)" ]
  İsmailiye mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1960: Köklüce
1928: İsmailiye [ Ar/Tr ]
Alevi yerleşimi
  Alihocalı mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928: Alihocalı
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Paşaköy mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
yerleşimi
■ Sudanlı yerleşimi metonio
  Köklüce mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
  Camili mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928: Camili
  Çotlu mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928: Çotlu
  Dedepınarı mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928: Dedepınarı
  Esenler mah Yüreğir - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
Eski adı: Frenkoğlu
  Akdam mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928: Akdam
  Kaşlıca mah - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
1946: Nacarlı [ Tr nacar "marangoz" ]
Alevi yerleşimi
  Geçitli mah Yüreğir - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
1928: Havraniye [ Ar/Tr ]
■ Eski adı muhtemelen Suriye'nin Havran/Hawran bölgesine atıfla `Havranlı` anlamında. SN
  Misis mah - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
1968: Yakapınar
1665 y: Misis
E1199: Msis
A870: Masîsa
Y17: Mopsouestía [ Yun Mópsou Héstia "Mopsos ocağı" ]
■ Mopsos rivayete göre Homeros-öncesi bir çağda (MÖ 1000?) kenti kuran Yunanlı kâhindir. Yun Mopsou-hestia (`Mopsos ocağı`) adı Arapça Massîsa ve Ermenice Msis biçimini almıştır. Türkçe adı 1960'a dek Misis idi. Yakapınar oldu; yakın tarihte eski ad iade edildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km