Yüreğir'de 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
  Çine mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928k: Cine
  Aydıncık mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
Eski adı: Kılavur
  Doğankent mah - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928k: Mihmandar [ Tr "konuksever" ]
  Sazak mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928k: Sazak
  Yüreğir ilçe - Yüreğir - Adana
Eski adı: - [ Tr "aş." ]
■ 1986 yılında Adana büyükşehir bölgesinde yaratılan belediyeye bir Oğuz aşireti olan Yüreğir adı keyfi olarak verilmiştir. SN
  Havutlu mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928k: Havutlu
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Mutlu mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1946rg: Madama
1915hb: MadamanınDamı
■ 13.03.1946'da Mutlu adı verildi. SN
  Yukarıçiçekli mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928k: Unnaplı yk. [ Tr "hünnaplı (veya üzümlü)" ]
  İsmailiye mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1960k: Köklüce
1928k: İsmailiye [ Ar/Tr ]
Alevi yerleşimi
  Alihocalı mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928k: Alihocalı
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Paşaköy mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928k: PaşaAraplar
yerleşimi
■ Sudanlı yerleşimi metonio
  Köklüce mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
  Camili mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928k: Camili
  Çotlu mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928k: Çotlu
  Dedepınarı mah Yüreğir - Yüreğir - Adana
1928k: Dedepınarı
  Esenler mah Yüreğir - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
Eski adı: Frenkoğlu
  Akdam mah Yüreğir - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1928k: Akdam
  Kaşlıca mah - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
1946k: Nacarlı [ Tr nacar "marangoz" ]
Alevi yerleşimi
  Geçitli mah Yüreğir - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
1928k: Havraniye [ Ar/Tr ]
■ Eski adı muhtemelen Suriye'nin Havran/Hawran bölgesine atıfla `Havranlı` anlamında. SN
  Misis mah - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
1960k: Yakapınar
1660eç, 1946k: Misis
E1199: Msis
Ar: Massîsa
Y17: Mopsouestía [ Yun Mópsou Héstia "Mopsos ocağı" ]
■ Mopsos rivayete göre Homeros-öncesi bir çağda (MÖ 1000?) kenti kuran Yunanlı kâhindir. Yun Mopsou-hestia (`Mopsos ocağı`) adı Arapça Massîsa ve Ermenice Msis biçimini almıştır. Türkçe adı 1960'a dek Misis idi. Yakapınar oldu; yakın tarihte eski ad iade edildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km