Yüksekova'da 151 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Pirinçeken köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Kinyaniş
  Ormanarası mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Şervan
  Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Şevute
1928 📖 Şevîta
S1840 📖 Şawûtha [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Nasturi) yerleşimi
  Damlacık mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Dirik [ Kr "kilise" ]
  Yuvalı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Sekran
  Arpalı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Mekanis / Makanis
  Armutdüzü köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Matulanis
1928 📖 Metolanis [ Erm ]
■ Zap Suyu vadisinde Bilican adı verilen bölgenin merkez köyüdür. SN
  Erdal mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Erdal
  Yazılı köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K 📖 Talani
S1840 📖 Thilânâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve haritadan silinmiştir. SN
  Dilekli köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖 Şuke
  Dibecik mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Birye / Bürye [ Kr ]
  Şahince mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Nizıran [ Kr ]
  Aktoprak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Axêspi [ Kr "aktoprak?" ]
1946h 📖 Ahespi
  Kornak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Helişik
  Yağmurlu mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Veriski
1946h 📖 Veysik
  Ünlüce mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Şêxmeman [ Kr "Şeyh Mehmetler" ]
  Basamak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Nirdivan [ Kr "basamak" ]
  Salkımlı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Naziranı / Neserkan [ Kr ]
1928 📖 Naziran
  Tatlı köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Biyan
1946h 📖 Bityan [ Kr ]
  Yeniışık köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Kuneruvi [ Kr "tilkiini" ]
  Kapılı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Deriş
  Alacık mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Şatak
  Gürkaynak mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Kanireş [ Kr "karapınar" ]
  Ortaç köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Bawernis
1916hb 📖 Bavanis [ Erm ]
  Kargılı mz - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Sisar
  Aşağıolukbaşı mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Herekisa Jêr [ Kr ]
1946h 📖 Hurekiş
  Yukarıolukbaşı mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Xırçküsa Jorîn [ Kr ]
  Konak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Simeylik
1928 📖 İsmailik
  Gümüşlü mz - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Zîva [ Kr "tarla" ]
1916hb 📖 Zewa
  Yeşilyurt mz - Yüksekova - Hakkari
1914h 📖 Kalans / Kalanis
  Ortaklar mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Çemiparizan [ Kr "bahçeler pınarı" ]
  Büyükçiftlik bld - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Xırvata
  Yerkaya x - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K 📖 Xiyarta
1916hb 📖 Hiyarta
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve terkedilmiştir. SN
  Köşk mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Koşkê
  Pirinceyin mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Birican
1946 📖 Birincan
  Darıca mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Serpil [ Kr ]
  Bozyaka mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Avetir
1946h 📖 Avithayr / Avithir
1916hb 📖 Avathrai [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Soryan
1916hb 📖 Oramar (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
  Akocak köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Helayiş
1916hb 📖 Elais
  Dallıca mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Tirdinê
1946h 📖 Tardin
  İncirlik mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Firavinik
  Dibekli köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Avart
1928 📖 Avard / Averd
  Akar mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Binçerte
  Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 İştazin
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebakşi, Maspira mahalleleri görülür. 19. yy'da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
  Gökyurt köy - Yüksekova - Hakkari
K 📖 Tekurava [ Kr "tekfur imareti" ]
1916hb 📖 Tekurabad
  Odabaşı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Dedin
1916hb 📖 Dadi
  Sülük mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Sülük
1916hb 📖 Sulik
  Kışlacık mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Baştazin
  Çalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Dizberan / Dizbaran [ Kr "Dize (Yüksekova) değirmenleri" ]
  İnceyol mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Ayir
  Kadıköy köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Kadiyan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
  Suüstü köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Şakitan
  Pınargözü köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖 Xelkan
1928 📖 Xalikan [ Kr "aş." ]
  Çayır mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Mergan [ Kr "çayırlar" ]
  Kalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Xalidabad
1916hb 📖 Xalidawa [ Kr "Halit düzü" ]
  Sürekli köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖 Besitki
  Tuğlu köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖 Haciyan [ Kr "hacılar" ]
  Köşkönü köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖 Pişkasır [ Kr "köşk önü" ]
  Çakırkaya mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Pilonk
1946h 📖 Pilvenk [ Erm pılvank "yıkık manastır" ]
  İkimamak mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Mamunan [ Kr ]
  Dilektaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Mans / Manis
  Kurucak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Kânixeci [ Kr "? pınarı" ]
  Karataş mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Rezki [ Kr "bağlar" ]
  Adaklı köy - Yüksekova - Hakkari
K 📖 Alekanan
1919hb 📖 Alikâna [ Kr "aş." ]
  İkiyaka köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖 Sat
■ Boşaltılmış ver terk edilmiştir. SN
  Köprücük köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Kerpil
1891c 📖 Kerpel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cuinet'ye göre 1891'de 600 Ermeni nüfusu vardı. 15 Ağustosta yapılan panayırı Osmanlı ülkesi ve İran'n her yanından onbini aşkın ziyaretçi çekerdi. SN
  Bulaklı köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Memikan [ Kr "Mehmetçikler" ]
1916hb 📖 Mamekan
  Gürkavak köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖 Şahkulurd
  Beşatlı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Hilhis
  Bostancık köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖 Kulurd
  Bağdaş köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Peranis [ Erm ]
Kürt (Sünni) (Pinyaniş) yerleşimi
  Akçalı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Kertinis
  Ortacık mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Varegoz [ Kr "cevizlik" ]
  Gedikli mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Govê
  Bataklık köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Silivana
1916hb 📖 Sliwana [ Kr "Süleymanlar" ]
  Ericik mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Sılort
  İkizler mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Memişte [ Kr ]
  Gürdere köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Civyan [ Kr çivyan "büklümler" ]
1916hb 📖 Ceviyan
  Kayakonak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Hisark [ Kr "hisarcık" ]
1946h 📖 Hisar
  Aksu köy - Yüksekova - Hakkari
K 📖 Gagevran
1916hb 📖 Gagawra [ Kr gagewran "boz öküzler" ]
  Tokaağaç mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Serangil / Serengil [ Kr ]
  Çiçeközü mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Gevrik [ Kr gewrik "bozca" ]
  İnanlı köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1946h 📖 Halane
  Kazan köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Tıvani
  Tatlıcak mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Zevkan [ Kr zewkan "tarlacıklar" ]
  Akalın köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖 Temirbey Bacirgesi
1916hb 📖 Bajirge [ Kr "pazar yeri" ]
  Vezirli köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Vezirava [ Kr "vezir imareti" ]
  Keçeli köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Sorê [ Kr "kızıl" ]
  Karlı köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Befircan [ Kr befirçan "karlı" ]
1916hb 📖 Beprişen
  Çatma köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Sûsiyan [ Kr ]
  Güllüce köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖 Sekran
  Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
K 📖 Gever | Dîze
K1597 📖 Dîzê [ Kr dîz "kale" ]
1928 📖 Gevar (idari bölge) [ Erm kavar "nahiye" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■ © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
  Kuruköy mah Yüksekova - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Maksudawa [ Kr "Maksut düzü" ]
  Yoncalık köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖 Pirsalan [ Kr ]
  Bulgurlu mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Navdiyan
1916hb 📖 Nudiyan [ Kr ]
  Doğanlı köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖 Ertuş [ Kr "aş." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km