haritada ara :   km  
Yüksekova'da 151 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Şevute
1928 📖: Şevîta
S1840 📖: Şawûtha [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Elesor mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Alsan
■ Mevkii belirsizdir; farklı haritalarda farklı yerlerde görünür. SN
Damlacık mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Dirik [ Kr "kilise" ]
Çevrecik mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Mate
1946h 📖: Medi Hrb.
■ Mevkii belirsizdir; farklı haritalarda farklı yerlerde görünür. SN
Yuvalı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Sekran
Armutdüzü köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Matulanis
1928 📖: Metolanis [ Erm ]
■ Zap Suyu vadisinde Bilican adı verilen bölgenin merkez köyüdür. SN
Erdal mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Erdal
Yazılı köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K 📖: Talani
S1840 📖: Thilânâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve haritadan silinmiştir. SN
Şahince mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Nizıran [ Kr ]
Aktoprak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Axêspi [ Kr "aktoprak?" ]
1946h 📖: Ahespi
Kornak mz - Yüksekova - Hakkari
1946 📖: Heleski [ Kr helêskê ]
Yağmurlu mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Veriski
1946h 📖: Veysik
Ünlüce mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Şeyhmiman [ Kr şêxmeman "Şeyh Mehmetler" ]
Basamak mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Nerdivan [ Kr "basamak" ]
Salkımlı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Neserkan
1928 📖: Naziran [ Kr "hıristiyanlar?" ]
Tatlı köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Biyan
1946h 📖: Bityan [ Kr ]
Yeniışık köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Kuneruvi [ Kr "tilkiini" ]
Kapılı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Deriş
Alacık mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Şatan
Gürkaynak mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Kanireş [ Kr "karapınar" ]
Ortaç köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Bawernis
1916hb 📖: Bavanis
Kargılı mz - Yüksekova - Hakkari
1928 📖: Sisar
Aşağıolukbaşı mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Herekisa Jêr [ Kr ]
1946h 📖: Hurekiş
Konak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Simeylik
1928 📖: İsmailik
Gümüşlü mz - Yüksekova - Hakkari
1928 📖: Zîva [ Kr "tarla" ]
1916hb 📖: Zewa
Yeşilova Büyükçiftlik mah - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Birbiri
Ortaklar mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Çemiparizan [ Kr "bahçeler deresi" ]
Yerkaya x - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: Hiyarta [ Kr xiyarta ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve terkedilmiştir. SN
Köşk mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Kücik
Pirinceyin mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Birican
1946h 📖: Birincan
Bozyaka mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Avetir
1946h 📖: Avithayr / Avithir
1916hb 📖: Avathrai [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Soryan
1916hb 📖: Oramar (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
Akocak köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖: Helayiş
1916hb 📖: Elais
Dallıca mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Tirdinê
1946h 📖: Tardin
Dibekli köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Avart
1928 📖: Avard / Averd
Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: İştazin
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebaxşi (Bahşiyan), Maspira mahalleleri görülür. 19. yy'da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
Gökyurt köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Tekurava [ Kr "tekfur imareti" ]
1916hb 📖: Tekurabad
Odabaşı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Dedin
1916hb 📖: Dadi
Sülük mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Sulik/Solike
Çalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Dizberan / Dızbaran [ Kr "Dize (Yüksekova) değirmenleri" ]
İnceyol mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Ayir
Kadıköy köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Kadiyan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
Pınargözü köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖: Xalikan [ Kr xelikan ]
Keremzeydan Büyükçiftlik mah - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Birbiri
Çayır mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Mirgan [ Kr mergan "çayırlar" ]
Kalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Halitabad
1916hb 📖: Xalidawa [ Kr "Halit düzü" ]
Tuğlu köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖: Haciyan [ Kr "hacılar" ]
Köşkönü köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖: Pişkasır [ Kr "köşk önü" ]
Çakırkaya mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Pilonk
1946h 📖: Pilvenk
İkimamak mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Mamunan [ Kr ]
Kurucak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Kânixeci [ Kr "hacı pınarı" ]
1946h 📖: Hanihacı
Karataş mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Rezki [ Kr "bağlar" ]
Adaklı köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Alekanan
1919hb 📖: Alikâna/Alekân [ Kr "aş." ]
İkiyaka köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928 📖: Sat
■ Boşaltılmış ver terk edilmiştir. SN
Köprücük köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Kerpil
1891c 📖: Kerpel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cuinet'ye göre 1891'de 600 Ermeni nüfusu vardı. 15 Ağustosta yapılan panayırı Osmanlı ülkesi ve İran'n her yanından onbini aşkın ziyaretçi çekerdi. SN
Bulaklı köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖: Memkan [ Kr "Mehmetçikler" ]
1916hb 📖: Mamekan
Beşatlı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Hilhis
Bağdaş köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Peranıs [ Erm ]
Kürt-Sünni (Pinyaniş) yerleşimi
Akçalı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Kertinis
Ortacık mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Varegöz [ Kr warê goz "cevizlik" ]
Gedikli mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Govê
Bataklık köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Silivana
1916hb 📖: Sliwana [ Kr "Süleymanlar" ]
Ericik mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Silurt
Gürdere köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖: Civyan [ Kr çivyan "büklümler" ]
1916hb 📖: Ceviyan
Kayakonak mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Hisark [ Kr "hisarcık" ]
1946h 📖: Hisar
Aksu köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Gagawra [ Kr gagewran "boz öküzler" ]
Çiçeközü mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Gevrik/Kövrik [ Kr gewrik "bozca" ]
Kazan köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Tıvani
Tatlıcak mz - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Zevkan [ Kr zewkan "tarlacıklar" ]
Akalın köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Temirbey Bacirgesi
1916hb 📖: Bajirge [ Kr "pazar yeri" ]
Vezirli köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Vezirava [ Kr "vezir imareti" ]
Keçeli köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Sorê [ Kr "kızıl" ]
Karlı köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖: Befircan/Befrican [ Kr befirçan "karlı" ]
1916hb 📖: Beprişen
Çatma köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖: Sûsiyan [ Kr ]
Güllüce köy - Yüksekova - Hakkari
1928 📖: Sekran
Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
K 📖: Gever | Dîze
K1597 📖: Dîzê [ Kr dîz "kale" ]
1928 📖: Gevar (idari bölge) [ Erm kavar? "nahiye" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■ © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
Kuruköy mah Yüksekova - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Maksudawa [ Kr "Maksut düzü" ]
Yoncalık köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Pirsalan [ Kr ]
Bulgurlu mz - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Navdiyan
1916hb 📖: Nudiyan [ Kr ]
Doğanlı köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Ertuşi [ Kr "aş." ]
■ Irak sınırında bulunan eski Ertuşi köyleri halkı burada kurulan yeni yerleşime iskan edilmiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.