Varto'da 98 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Kuzik [ Kürd "bükümlü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Zengel [ Tr/Kürd zengil "çan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Ömeran/Ameran [ Kürd omeran/omerkan "Ömerler (aş.)" ]
E1900- HSH: Amarak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Kasıman [ Kürd "Kasımlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Kr: Civarikan [ Kürd "yaylalar" ]
k1946 MYK: Civarikler
k1928 K: CivarBeğler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Badan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Anlamı ise Kürtçe de yayvan ya da Çanak olarak bilinir. Huk
  Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Xarik [ Kürd "eğrice" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeşildal köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Çorsan [ Kürd "abdallar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kaynarca köy - Varto - Muş
hy1901: Başkan
E1902, k1928 Epr, K: Bazgan/Bazikan [ Kürd bazikan "doğanlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçbulak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1946 MYK: KüçükÜstükran [ Kürd stukran "boyunca" ]
k1928 K: ÜstükranUlya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eryurdu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Xaşxaş [ Kürd xaşxaş "haşhaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çaylar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Zz: Uskura
k1946 MYK: BüyükÜstükran [ Kürd stukran "enseler, boyunlar" ]
k1928 K: ÜstükranSüfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ölçekli köy - Varto - Muş
hy1901 k1928: Diyadin
  Beşikkaya köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Musikan [ Kürd "Musalar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Özkonak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
1554 T-294: Karagivic
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
  Çayçatı köy - Varto - Muş
k1928 K: Gündemir
E1900- HSH: Gundemir [ Kürd "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yayla köy - Varto - Muş
  Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Şorik [ Kürd "tuzluca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960 DİE: Ağaçköprü
E1902, k1928 Epr, K: Tatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Buzlugöze köy - Varto - Muş
1942 RG: Rindali
hy1901: Randuli
  İlbey köy - Varto - Muş
hy1901: Dodan [ Kürd dodan/dodikan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşlıyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Şeman [ Kürd şaman "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yılanlı köy - Varto - Muş
k1928 K: Yılanlı
■ Bilinen eski adıyla '' Înalî '' [Kürtçe]. Huk
  Armutkaşı köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Haksever köy - Varto - Muş
k1928 K: Habiban [ Kürd hebîban "Habipler" ]
  Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Sofyan [ Kürd sofiyan "sofular (öz.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
k1928 K: Rakkasan [ Kürd reqasan "rakkaslar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
  Dallıöz köy - Varto - Muş
k1928 K: Gomagorgo [ Kürd komagurgo "kurt çiftliği" ]
  Karameşe köy - Varto - Muş
k1928 K: Karameşe
  Sağlıcak köy - Varto - Muş
k1928 K: Dapak [ Erm dap'ag "düzlük" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Leylek köy - Varto - Muş
k1928 K: Leylek
  Kaygıntaş köy - Varto - Muş
k1928 K: Kimsoran [ Kürd "kızılbaşlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ocaklı köy - Varto - Muş
k1928 K: Sultanşén [ Kürd/Tr ]
  Yayıklı köy - Varto - Muş
k1928 K: Muziran [ Kürd misurkî/misuran "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Diktepeler köy - Varto - Muş
k1928 K: Ségiran [ Kürd sêgiran "üçtepeler" ]
E1900- HSH: Saligan?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Zorabat köy - Varto - Muş
k1928 K: Zorabat
  Sazlıca köy - Varto - Muş
Kr: Qerqerut
k1928 K: Karkarut/Gargarut [ Erm gargar'ud "höyüklü" ]
Kürd yerleşimi
■ Bölgede köyün adı '' Qerqerut '' olarak bilinir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını '' Qerbaşi '' aşiretinin mensupları oluşturmaktadır. Huk
  Yarlısu köy - Varto - Muş
k1946 MYK: Göşkar
k1928 K: Koşkar [ Kürd "kunduracı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yukarıalagöz mah - Varto - Muş
k1928 K: Yukarıalagöz
■ Bölgede '' Alangoza Jorin '' olarak bilinmektedir. Huk
  Taşçı köy - Varto - Muş
k1928 K: Taşçı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yerel halk tarafından Taççi olarak bilinmektedir. Huk
  Seki köy - Varto - Muş
k1928 K: Keçan [ Kürd keçan "kızlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Kheça. asmen
  Ağaçaltı köy - Varto - Muş
k1928 K: Xalefan [ Kürd xelefan "halifeler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aşağıalagöz köy - Varto - Muş
k1928 K: Aşağıalagöz
hy1901: Alagöz
■ Bölgede Kürtçe "Alangoza Jêrin" olarak bilinmektedir. Huk
  Acarkent köy - Varto - Muş
Kr: Zaçex
k1928 K: Zatişeyx [ Kürd "şeyh makamı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çobandağı köy - Varto - Muş
k1928 K: Gestemerd [ Kürd gestemerde "açlıktan ölmüş?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşdibek köy - Varto - Muş
k1928 K: XarabeYakup [ Kürd xirabayakup "Yakupören" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Yerel dilde zamanla meydana gelen yuvarlamalar sebebiyle '' Xırbaqub '' olarak da bilinmektedir. Huk
  Varto ilçe - Varto - Muş
1554, k1928 T-294, K: Gümgüm
k1928 K: Varto (idari bölge)
E1902 Epr: Vartov (idari bölge) [ Erm "güllü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Varto eskiden beri bölge adıdır. İlçe merkezi olan kasaba Gümgüm/Gımgım adıyla bilinir. SN
■ 1946 ve 1966 yıllarında olmak üzere iki büyük depremde ilçe merkezi yerle bir olmuştur. Huk
  Kolan köy - Varto - Muş
  Kayalık köy - Varto - Muş
k1928 K: Ziring [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  İnönü mah Varto - Varto - Muş
1960 DİE: Sönmez
k1928 K: Xoşan [ Kürd xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aydınpınar mah Varto - Varto - Muş
k1928 K: Kalçık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Oğlakçı köy - Varto - Muş
k1928 K: Kofik [ Kürd kovik "oğlak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ulusırt köy - Varto - Muş
1960 DİE: ÇerkezEynan
k1946 MYK: ÇerkezAynan
k1928 K: ˁAynanVarto [ Kürd "Varto gözeleri" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yedikavak köy - Varto - Muş
k1946 MYK: Derikvarto
k1928 K: Derikavarto [ Kürd dêrika varto "Varto manastırı" ]
  Özenç köy - Varto - Muş
hy1901 k1928: Karaseyid [ Tr ]
  Sırasöğütler mah Varto - Varto - Muş
k1928 K: İnak
■ Nüfusun büyük bölümü köy yakınında inşa edilen Yenimahalle'ye iskan edilmiştir. SN
  Taşlıyaka x - Varto - Muş
k1928 K: Gülikan [ Kürd gulikan "çiçekler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tepeköy köy - Varto - Muş
k1928 K: Tepeköy
hy1901: ÇarbahurTepe
  Bağiçi köy - Varto - Muş
hl: Çalbuhur
hy1901 k1928: Çarbahur
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (İnguş) yerleşimi
  Baltaş köy - Varto - Muş
Kr: Kevirhingiv [ Kürd "baltaşı" ]
k1928 K: Baltaş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çaltılı köy - Varto - Muş
Eski adı: Mışko [ Kürd mişko "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuşluk köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Boylu köy - Varto - Muş
k1928 K: Keris
  Çayıryolu köy - Varto - Muş
1954 RG: Mergemist (mah) [ Kürd mêrga Musti "Mustafa çayırı" ]
■ 12.05.1954'te Mergemist adıyla köy statüsü verildi. SN
  Dönertaş köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: Sarinc [ Erm/Kürd "buzluk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Başkent köy - Varto - Muş
hy1901: Başkend [ Tr ]
Alevi yerleşimi
■ Kend Türkçede 20. yy'a dek `köy` anlamındadır. Halen kullanılan Kürtçe Paytext biçimi Türkçeden çeviridir. SN
  Ağaçkorur köy - Varto - Muş
hy1901: Severek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayadelen köy - Varto - Muş
Eski adı: Kunav [ Kürd kunav "su deliği" ]
  Koçyatağı köy - Varto - Muş
Eski adı: Komazilo [ Kürd komazilo "kamışağılı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayalıdere köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: XınzorSüfla [ Erm xıntsor "elma" ]
  Göltepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: Şeyxpir [ Kürd şêxpîr "şeyhdede" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Görgü köy - Varto - Muş
k1928 K: Kurçik [ Kürd ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Daha önce Hınıs'a bağlı iken Varto'ya geçti. SN
  Kayalıkale köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: YukarıXınzor [ Erm xıntsor "elma" ]
  Çayönü köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
Zz: Dırba
k1928 K: Derban [ Kürd "kapıcı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sanlıca köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: Şib [ Kürd şîp "çağlayan" ]
hy1902 Kiep: Şip
  Durucabulak köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: ˁAynaniAnér [ Kürd "Aner gözeleri" ]
Eski adı: EynanLolanan [ Kürd "Lolan (aş.) gözeleri" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Omcalı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: Kéranlık [ Erm/Kürd keran/kêran "kütük" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca "Kêranlığ". asmen
  Karaköy köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: Karaköy [ Erm k'araküğ "taşköy" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: NefsiAnér
E1902 Epr I.176: Anér
E1900- HSH: Haner
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
  Kumlukıyı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: DerikaAnér [ Kürd "Aner kilisesi" ]
  Karapınar köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: Karapungal [ Tr karapınar ]
■ Kürtçe Qerepungal adı şüphesiz Türkçeden uyarlanmış ve Kürdçe pungal (`yuva`) sözcüğüne benzetilmiştir. SN
  Yurttutan köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: İspehan [ Kürd "sipahiler" ]
  Erdoğan köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: Avréz [ Kürd avrîz "akarsu" ]
  Akçatepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: DarabiyaAnér [ Kürd "Aner söğüdü" ]
hy1902 Kiep: Darabi [ Kürd "söğüt" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km